Liiallinen velanpelko

Eurobarometrimaittain20170804.JPG

Eurobarometrin tuloksista on kerrottu, että Suomessa EU:n ja euroon kuulumisen kannatus vahvistuu. Samassa selvityksessä kysyttiin kansalisten huolen aiheita.

Kotimaan huolenaiheista kysyttäessä suomalaisia huolestuttivat keskimääräistä enemmän työllisyystilanne (43 % vs. EU28: 33 %), taloustilanne (30 % vs. EU28: 19 %), sosiaali- ja terveydenhuolto (29 % vs. EU28: 16 %) ja valtionvelka (27 % vs. EU28: 10 %).

Suhteellisesti suurin ero asenteessamme muihin EU 28 ryhmään verrattuna  oli suhtautumisessa julkiseen velkaan. Ero oli 17 prosenttiyksikköä.

Tämä ei perustu Suomen korkeaan velkaantumisasteeseen. Kysymys on ilmapiiri ja julkisuus perusteinen. Hallitus ja oppositio ovat tässä asiassa protestanttisella linjalla eli julkisen velan pelossa ei uskalleta edes investoida.

Velan pelossa Saksassa on säästetty väärissä paikoissa; saksalaisia siltoja suljetaan ja infrastruktuurin ongelmat uhkaavat tervettä taloutta. Siis äärimäisyyksiin ei pitäisi sortua ja suhteellisuus ja vallitsevat olosuhteet tulisi paremmin ottaa huomioon arvioitaessa järkevää politiikan sisältöä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!