Leena Salo:Uudella ajattelulla laadukkaita palveluja ja vetovoimaa

Kulttuurilautakunnassa toimiessani olen joskus miettinyt, miksi merkittävät naantalilaiset kulttuuritoimijat Naantalin musiikkiopisto ja Naantalin opisto eivät ole kulttuuritoimen tulosalueita, vaan kuuluvat opetukseen ja kasvatukseen. Tämä ihmettely johti ajattelemaan erilaisia tapoja järjestää kaupunkilaisten vapaa-ajan palveluja.

Joissakin kunnissa, lähelläkin, on yhdistetty vapaa-aika-, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kulttuuritoimi sekä musiikkiopisto ja kansalaisopisto yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin on voitu esimerkiksi suunnitella palvelustrategiaa elinkaariajattelua pohjalta lähtien siitä, mitä palveluita kuntalainen elämänsä eri vaiheissa tarvitsee. Nyt kun Naantalissakin on tarvetta etsiä säästökohteita ja tehostamisen paikkoja, mietin, voisiko tältä tontilta löytyä mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen ja palvelujen kehittämiseen.

On kokemuksia siitä, että yhdistetyssä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tulosvastuun ollessa yhteinen, yhteistyötä yli toimintojen rajojen tehdään ihan eri tavalla kuin toimintojen ollessa erillisiä. Voidaan tuottaa palveluja riippumatta siitä, onko jokin kulttuuria, liikuntaa vai nuorisotointa eli tuottaa tekemistä, kerhoja, tapahtumia, kursseja ”poikkitaiteellisesti”.

Esimerkiksi Raumalla kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastaa kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, matkailu-, museo- ja nuorisopalvelujen hoitamisesta sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston antamasta opetuksesta sisältäen kuvataidekoulun.

Yhdistynyt kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi palvelee kaikkia kuntalaisia arjessa, ihan tavallisissa asioissa, nuoria, työikäisiä ja senioreita. Yhdistämisen kautta voidaan poistaa päällekkäisyyksiä, tehostaa hallintoa ja vapauttaa resursseja palvelujen tuottamiseen. Henkilöstö voi työskennellä monipuolisemmin yli ”toimiala”rajojen. Saattaapa säästöjäkin syntyä. Ja ennen kaikkea – voi syntyä uusia tapoja palvella kuntalaisia. Ja kun Naantalissakin on pohdittu kulttuurilautakunnan painoarvoa, niin eikö tällaisen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan painoarvo olisi selvästi merkittävämpi. Se poistaisi myös mahdollista kulttuurin ja liikunnan vastakkainasettelua ja antaisi enemmän liikkumavaraa isomman kokonaisbudjetin sisällä.

Toki se edellyttää virkamiehiltä paljon, kuten myös päätöksentekijöiltä. Yhdistetyssä lautakunnassa sekä päättäjien että virkamiesten tulisi olla laajakatseisia eikä yhden asian ajajia. Päättäjien määrä tosin vähentyisi lautakuntien yhdistämisen myötä, mikä tietysti on demokratian häviö, ellei muita ratkaisuja keksitä kuntalaisten edustuksen lisäämiseen. Pohdinta on myös johtanut miettimään, olisiko muissa kaupungin toiminnoissa vielä löydettävissä samantyyppisiä yhdistämisen ja tehostamisen mahdollisuuksia?

Kulttuuri ja vapaa-aika ovat tärkeitä asioita kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin mutta myös Naantalin vetovoimaisuuden kannalta. Siksi niihin liittyvien palvelujen tuottamista ja organisointia kannattaa pohtia. Toisaalta kaupunkimme väkiluku on alkanut pienentyä, joten meidän tulee pitää huolta kaupunkimme vetovoimaisuudesta, sekä palvelutarjonnasta että asuntotarjonnan monipuolisuudesta: eri kokoisia ja eri hintaisia asuntoja sinne, missä on valmis infrastruktuuri eli vesi-viemäri-energia-liikenne-palvelut, kuten uuden keskustan tuntumaan. Lisää veronmaksajia, lisää asiakkaita yrityksille ja lisää yhteisöveroja kustantamaan hyviä palveluitamme. Yhdistämällä monipuolisen asuntotarjonnan ja laadukkaat, hyvin organisoidut palvelut pidämme Naantalin edelleen viihtyisänä itsenäisenä kaupunkina.

Leena Salo, KTM, Kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!