Lauri Palmunen: Karvetin herttuakunta

Sosialistiilmoitusmmalaisliitto19180117.JPG

Entinen maakuntaliiton edunvalvontajohtaja, entinen kansanedustaja ja VM  Lauri Palmunen on kirjoittanut Maalaisliitto-Keskusta Varsianis-Suomessa  100 vuotta historian kirjan. Kirja on mielenkiintoisesti ryhmitelty ajanjaksoihin, joita kuvataan yleisellä ja sitten paikallisella tasolla. Jaksoon kuuluneet vaikuttajat on lopuksi esitelty asiaan sopivalla lyhyellä elämänkerralla.

Lauri Palmunen on myös itse asiasta kuultuna, sillä hänen juuret ja toiminta ovat liittyneet puolueeseen. Hän on lojaali. Esimerkiksi yhtään muistele pahalla häneltä loistavan kansanedustaja tulevaisuuden vieneen Eeva Kuuskosken loikkaa, päinvastoin selittää sen luonnolliseksi paluuksi kertomalla esimerkiksi Eevan sukulaismiehen KHO:n presidentin Reino Kuuskosken tärkeästä suhteesta Urho Kekkoseen.

Kirjan nimi Karvetin Herttuakunta on kunnianosoitus Naantalin maanviljelysneuvos Einari Karvetille, joka ei koskaan hyväksynyt maalaisliiton nimestä luopumista ja joka periaatteistaan kiinni pitäen uhmasi jopa Urho Kekkosta.
Einari Karvetin aikalainen, kansa- ja rippikoulukaveri isäni Armas Rönnholm oli hänen kanssa vuosikymmenet Naantalin seurakunnan hallinnossa. Luultavasti isäni suusta olen kuullut tuon herttuakunta nimityksen. Siinä oli sekoitus pilkkaa ja kunnioitusta.

Itse tutustuin Einari Karvettiin istuttuani samassa valtuustossa vuosina 1969-1972. Jo tuolloin, mutta varsinkin myöhempien keskustelujen perusteella opin arvostamaan yhtäältä hänen laaja-alaista tietämystään erityisesti talouselämän alalta ja toisaalta hänen puhetaitojaan yhdistettynä sosiaaliseen taitavuuteen. Hänessä on luontaista auktoriteettia, joten kyllä sekin aateluuteen viittaa. Varsinais-Suomessa olivat hyvin hoidetut tilat ja elintarviketeollisuudella oli vahva asema. Maalaisliittolaisuus oli täällä syrjäisimpiin seutuihin nähden erilaista. Ehkä sekin tukee herttuakunta mielikuvaa.

Kirjan tekijä itse vähättelee teosta amatöörimäiseksi ilman ammattitaitoista kustantaja tehdyksi ja siten puutteelliseksi. Vaatimattomuus on älykkään ystäväni hyve. Kirjan suola on Laurin sisään päin kääntynyt ilkikurisuus, joka pilkistää ja kehotta jatkamaan lukemista. Ja lopun  ajatuksia herättävä Eino Leinon runo siirtää kirjan käsikirjastoon myöhempää käyttöä varten.

Oheinen kuvakaappaus on 17.1.1918 ilmestyneestä Sosialisti-lehdestä. Tämä on merkittävä dokumentti ainakin kahdesta syystä:
Ensinnäkin mahdollisia maalaisliittolaisia kutsuttiin tilaisuuteen Sosialistissa ja toiseksi tilaisuuteen oli tulossa Santeri Alkion lisäksi myös senaattori Kyösti Kallio, mutta ei päässytkään ja syykin selvisi: 100 vuotta sitten alkoi vallankumous.
MR

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!