Lauri Laine:Kuntien talousarviot tulee laatia tasapainoon. Tavoitteena ei saa olla ylijäämän kasvattaminen.

LaineLauri.jpg

SDP:n ryhmäpuheenvuoro tilinpäätöksestä ja tarkastuskertomuksesta ja myös henkilöstökertomuksesta 22.5.2017.

En aio puuttua tilinpäätösnumeroihin vaan keskityn enemmänkin toiminnan tarkasteluun.

Sen verran tilinpäätöksestä, että se oli paljon parempi, kuin talousarviossa oli ennustettu. Alkuperäinen arvio oli miinus 3 miljoonaa, mutta tulos oli yli 3 miljoonaa plussalla..

Kun marraskuussa  2016 valtuusto teki päätöksen veroprosenteista, annettiin niin synkkiä talouslukuja, että valtuutetun oli ne uskottava ja veroprosenttia nostettiin yksimielisesti. Eikö merkkejä muutoksesta parempaan osattu silloin lukea.

Mutta  tammikuussa 2017 tilinpäätöstä koottaessa ylijäämää olikin yli 3 miljoonaa euroa. Kolmessa kuukaudessa miljoonavaillingista päästiin suureen ylijäämään.

Vaikka noin reilu plussalle päätyminen ei ole niin paha, kuin alijäämä, pitemmän aikavälin suunnitelmia se ei tue. Mitä johtopäätöksiä siitä voi tehdä, onko taloushallinta todella niin vaikea ennustaa. Johtuuko vaikeus valtion hallinnosta vai paikallisista talouskyvyistä.

Miten valtuutettu voi uskoa talouden lukuja, jos ne muuttuvat noin oleellisesti kolmessa kuukaudessa.

Kuntien talousarviot tulee laatia tasapainoon. Tavoitteena ei saa olla ylijäämän kasvattaminen.

Kaupungin kasvutavoitteet ovat kaukana, lähes tavoittamattomissa. Kun tavoitteissa on arvioitu asukasluvuksi vuonna 2035  4000 asukkaan lisäys, se tarkoittaa vuodessa 200 uutta asukasta.  Tämä tavoite ei täyty, eikä silloin täyty myöskään kaupungin muutkaan tavoitteet. Strategia kun on suunniteltu kasvavan asukasluvun varaan.  Toivottavasti saadaan muutos aikaiseksi. Siitä on nyt merkkejä ilmassa.

Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia on hallintokunnissa jalkautettu melkoisen hyvin.  Taloudelliset tavoitteet saavutettiin lähes läpi linjan, toiminnalliset tavoitteet ja resurssien käyttö  on myös mennyt eteenpäin.

Tietohallinto ei ole Naantalissa siinä missä sen pitäisi olla. Ollakseen vetovoimainen ja edistyksellinen kaupunki, tietojen hallinnan tulee kulkea kehityksen eturivissä. Tarkastuskertomukseen on kirjattu ehdotus erillisestä tietotaitostrategiasta. Siinä näkyisi nykytila, tarpeet, pelot ja uhat, sekä selkeä tavoite olla kaupunki, joka osaa ja hallitsee nykytekniikan. 

Tarkastuslautakunta on perehtynyt  kaupungin vanhusten ja myös muihin  asumispalveluihin ja toteaa kustannusten olevan Maisemamallin vertailuissa korkeimmat asiakasta kohti.

On tärkeää tietää mistä se johtuu ja tarkoittaako korkeat kustannukset sitä että asiakas hyötyy vertailukuntia enemmän. Toivottavasti

Paljonko lääkäri ottaa asiakkaita päivässä.

Terveyskeskuslääkärien vertailu muihin terveyskeskuksiin ja yksityislääkäreihin olisi sosiaalitoimenkin tärkeää tietää, jotta kaupungin eri omalääkärien palvelut olisivat tasapuolisia koko Naantalissa. Nyt ne eivät ole. Onko kaikille omalääkäreille tasapuolisesti määritelty kaupunkilaisia.

Hyvän arvostuksen saaneen terveyskeskuksen kannalta on tärkeä säilyttää saavutettu maine. Siksikin sitä tulisi pystyä myös vertaamaan muihin kuntiin.

Sivistyslautakunnan suunnitelmat päiväkotien ja koulujen supistamisesta taisivat olla vähän ylimitoitetut. Nyt näyttää ettei kaikkia  muutoksia tarvitsekaan tehdä.

Kannattaa ottaa aikalisä ja tutkia uudestaan, josko vaikka nykyinen koulu- ja päiväkotiverkko olisikin paras ratkaisu.

Ateria, siivous ja kiinteistön hoito päätettiin säilyttää kaupungin omana työnä. Selvitystyö toiminnan ulkoistamisen ja oman työn välillä aiheutti epävarmuutta henkilöstössä. Se näkyy henkilöstökertomuksessa sairauspoissaoloina. Toivottavasti nyt päästään näistä työpahoinvointia aiheuttaneista selvityksistä.

Muuten Henkilöstökertomus on selkeä ja siitä selviää henkilöstömäärän ja myös kulujen olevan lähes edellisvuosien tasolla. Siitä selviää myös koulutus ja muutokset työtehtävissä. Henkilöstösuunnitelmassa on asetettu tavoitteita, joiden mittaaminen ja arviointi eivät ole kaikkein yksinkertaisimpia.

Fölin matkustajamäärät lisääntyvät ja kustannuksetkin sitä myötä. Mitä Föli todellisuudessa kaupungille maksaa ei selviä ihan helposti. Fölin myötä joukkoliikenteen suosio on nousussa ja toimia sen edelleen kehittämiseksi on tehtävä. Miten saisi yksinkertaisen summan kaikista joukkoliikenteen kuluista.

Kaupungin taksojen ja maksujen painotaakan alentaminen olkoon tavoitteena. Nyt näyttävät monet maksut ja taksat olevan vastaavia kuntia korkeammat. On hyvä, että kaupunginjohtaja on katsauksessaan huomioinut asian. 

Tilintarkastajat toteavat tilinpäätöstarkastuksessa: Esille ei ole tullut puutteita ja tilinpäätös antaa riittävät tiedot kaupungin toiminnasta.

Naantalin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä puoltaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja vastuuvelvollisille.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!