Lauri Laine: Talousarvion tarkkuus Naantalissa on vähän niin ja näin.

LaineLauri.jpg

Naantalin talous on kunnossa, kun jää suuret summat ylijäämää mutta:
Talousarvion tarkkuus Naantalissa on vähän niin ja näin.

Vaikka menopuoli pitää suurin piirtein, pitäisi tuloissakin olla tarkempaa ennustettavuutta.

Suuri tulojen lisäys kertoo joko liian suuresta veroprosentista tai joiltakin osin palvelujen liiallisesta kiristämisestä. Jokin palvelu ei saa välttämättömiäkään määrärahoja.Jotenkin jää kuva, ettei tuloja osata arvioida edes välttävästi.

Vuoden 16 tilinpäätös osoitti n.4 milj. ylijäämää, kun vielä syksyllä 16 talousarviota tehtäessä annettujen tietojen perusteella veroprosenttia nostettiin 19,00. Muutamassa kuukaudessa alijäämä muuttui ylijäämäksi.
Nyt näyttää käyvän samalla tavalla.

Vuoden 17 talousarviossa verotuloja arvioitiin tulevan reilun miljoonan vähemmän kuin vuoden -16 tilinpäätöksessä oli. Nyt kerrotaan veroja kertyvän n.2milj enemmän.  Vuoden 2016 tilinpäätös n 83 milj.2017 arvio n.81,8 milj. Nyt kerrotaan tulevan 85 milj. Heitto on n. 4 milj. Luulisi nykyaikana päästävän vähän tarkempiin arviointeihin.

Muitakin puutteita on.  Miksi korkomenot lisääntyvät vaikka velkamäärä pienenee?

Ja erikoissairaanhoidon menot sanotaan ylittyvän n. 200 000 € .
Todellisuudessa sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan vähennystä on n.400 00 € joten arvio alittuukin sillä 200 000. Tämän tiedon olisi saanut sairaanhoitopiiriltä jo syyskuussa, mikäli joku olisi vaivautunut kyselemään.

Kaiken kaikkiaan hyvä asia että arvioidaan varovasti, mutta jonkinlaista tarkkuutta sentään.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!