Lauri Laine KV 8.9.2014: Naantalin sataman yhtiöittäminen


Lainsäädännöstä johtuvasta pakollisesta Naantalin sataman yhtiöittämisestä muutama hyvä asia.

Sosialidemokraatit haluavat Naantaliin toimintakykyisen satamayhtiön, jota ei rasita liian suuri velkamäärä, mutta yhtiö pystyy toimimaan ja kehittämään satamatoimintoja, sekä maksamaan kohtuullista vuokraa sataman alueista. Näin se nähdäkseni toteutuukin nyt tehtävällä päätöksellä.

Kaupungille jäävät maa- ja vesialueet, joiden vuokralla ja osinkotuloilla taataan tasaiset, pitkäaikaiset tuotot satamaan sijoitetuille rahoille, ( 2000- luvulla n.25 miljoonaa euroa). Kaupungin tuotto-odotukset ovat ensimmäisinä vuosina yli 2 miljoonaa vuodessa. Sataman tuotto ilman muutosta olisi pikkasen suurempaa.

Henkilöstö siirtyy satamayhtiöön voimassa olevilla työsopimuksilla.

Nyt tehtävällä päätöksellä satamayhtiö pääsee aloittamaan toimintansa 1.1.2015.

Kun eduskunta on hyväksynyt lain vasta 18.6.2013, voidaan todeta kaupungin toimineen nopealla aikataululla, ja on kuitenkin hyvin perusteellisesti valmistellut asiaa. Valmistelutoimikunta on käsitellyt yhtiöittämistä 14 eri kertaa.

Valtuuston päätöksen jälkeen on hallituksen ja uuden yhtiön yhtiöhallituksen sovittava luovutusasiakirjat , vuokrasopimukset ym. tarvittavat sopimukset, jotta uusi satamayhtiö on toiminnassa ensi vuoden alussa.

Sosialidemokraatit ovat valmiita hyväksymään yhtiöittämisestä tehdyt suunnitelmat ja valtuuttamaan kaupunginhallituksen tarvittaviin toimiin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!