Lauri Laine: Anta olla vanhalas vaa

Tarkastuslautakunta on tehnyt kertomuksessaan vuodelta 2015 perusteellista työtä. Kaupungin tulos oli talousarviota parempi satunnaisista tulojen lisäyksistä johtuen. Tosin ihmetystä herättää syksyn 2015 puolivuosikatsauksen suuret miinusmerkit ja niiden muuttuminen tilinpäätöksessä plussiin.  Eikö nähdä asioita yhtään ennakkoon vai elämmekö me sattumien varassa.

Vaikka eri alojen tulokset olivatkin kokonaisuutena hyvät ja talousarvioiden mukaisia, sisällöstä löytyy huomattavia poikkeamia, onneksi myös tulojen osalta. Eri virastojen välillä on eroja toimintakulttuurissa. Kun sivistysvirasto etsii toimintatapoja ja sopeuttaa taloutensa olemassa olevaan niukkuuteen, tilalaitos pitäytyy vanhaan käytäntöön, ” kun ennenkin on aina tehty näin eikä muuta ole pyydetty.” Anta olla vanhalas vaa sano äijä, ku kokouksessa housujas nosti.

Kokonaisuutena tilinpäätös ja toimintakertomukset on tehty mahdollisimman hyvältä näyttäviksi, josta talouden todellinen suunta jää vain valtuutetun oman harkinnan ja tiedon varaan.

Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sanotaan tämän olleen välivuosi. Vuosi olisi pitänyt käyttää kriisitietoisuuteen ja valmistautumiseen tulevia niukkojen vuosien varalle. Tarkempaa sitovuutta, niin tulojen kuin menojen osalta ja kaikkien ylitysten hyväksyttämistä ennen niiden muodostumista.

Naantalin konsernin tilinpäätöksen mukaan kaupungin kokonaisvelka yli 4000 euroa se ylittää kriisikunnan rajan, mutta edellisten vuosien ylijäämät ovat niin suuria, että vielä on kaupungilla aikaa saada velkakin pienemmäksi, ja talous tasapainoon. Konsernitilinpäätöksessä olisi kuitenkin eroteltava tuottavien investointien velat eli sellaiset joita maksetaan muilla, kuin verotuloilla takaisin.

Kaupungin taloudelliset tavoitteet täyttyivät hyvin, vaikkakin vähän onnella. Aina ei tule tällaisia hyviä kertaluonteisia tuloja pelastamassa taloutta.

Tilinpäätöksestä löytyy paljon huomautettavaa:

Suurimmat murheet löytyvät tilinpäätöksen teossa. Huomautuksista huolimatta myöhästymiset ovat jokavuotisia. Tämä tilinpäätös on pahiten myöhässä. Miten voi tilintarkastaja raportoida hallitukselle yhden päivän varoitusajalla, tai tarkastuslautakunta huomioida kertomuksessaan tilinpäätöstään. Taikka kaupunginhallitus ottaa kantaa tilintarkastajien raporttiin muutamassa päivässä. Siinä on luottamushenkilö ihmeissään. Pystyykö tarkastuslautakunnan jäsenkään olemaan ajan tasalla ja seuraamaan oikeita lukuja. Viimeistään nyt on kaupungin rahatoimiston muutettava toimintatapojaan.

Ympäristöviraston tulos oli hyvä vain tilalaitoksen ylisuurilla vuokrilla ja siivouksen ja ateriapalvelujen ylisuurilla hinnoilla, sekä vesilaitoksen tuotoilla.

Henkilöstökertomus on hyvin laadittu ja selkeästi sekä ymmärrettävästi luettavissa. kertomuksessa on kerrottu henkilöstökulujen vähenneen. Vähennys johtuu pääasiassa sataman yhtiöittämisessä tapahtuneista siirroista

Työntekijämäärä on alentunut, mutta palkkakustannuksissa on nousua.

Sosiaalivirasto oli tarkasti pysynyt talousarviossa, mutta erikoissairaanhoidon säästöillä korvattiin vammais- ja vanhuspalvelujen suuret ylitykset. Näitä ei ole osattu ennakoida talousarviossa. Eikö näitäkin pysty paremmin ennakoimaan paremmalla seurannalla.

Sataman tulos näyttää talousarvionsa mukaista tulosta. Kaupungille kuitenkin tuli satamatoiminnasta yli 2,5 miljoonan alijäämä. Satamayhtiöllä on hyvä sopimus kaupungin kanssa.

Vesilaitoksen ylijäämään ja hulevesien eriyttämiseen tarkastuslautakunta on tehnyt tarkemman selvityksen. Kertomuksen perusteella vesitaksat ovat Naantalissa erityisen korkeita. Ei tällainen vanhemmanpuoleinen ihminen enää asu suihkun alla, eikä vaatteitakaan tarvitse joka päivä pestä, mutta veden korkea hinta koettelee erityisesti lapsiperheitä. Myös yrityksille vesi ja sen oikea hinta on tärkeä tekijä.

Vesihuoltolaki 1.9.2014 kieltää hulevesien laskuttamista vesi- ja jätevesitaksoilla. Verkoston rakentaminen pitää erottaa vesi- ja viemäriverkon rakentamisesta. Mikäli niitä laskutetaan on taksat vahvistettava tämän vuoden aikana.

Föli on hyvä. Käyttäjät ovat tyytyväisiä. Todellisten kustannusten määrää ei saa selville kovinkaan helpolla.  Kun kaikki kaupungin eri virastojen maksamat kustannukset lasketaan yhteen, kaupungin kokonaismenot joukkoliikenteessä ovat nousussa. On tärkeää saada joukkoliikenne eriteltyä omaksi kokonaisuudeksi, jotta kokonaiskustannukset pystytään laskemaan.

Föli on ensimmäisen vuoden jälkeen osoittanut toimivaksi järjestelmäksi. Vaikka kustannukset kaupungille kasvavatkin käyttäjien määrän kasvaessa, on se liikenteen ja tiestön kannalta kannatettavaa ja kehitettävää.

Tarkastuslautakunta toteaa kaupungin strategian tavoitteiden olevan kiitettävästi huomioitu talousarviossa.

Strategian juurruttaminen kaikille hallintokunnille vaatii kuitenkin vielä ponnistuksia. Kaikki eivät ole ottaneet tavoitteita kuten sivistyssektori, joka järjestelmällisesti kirjaa tavoitteet ja toimii myös sen mukaan.

Kuten alussa sanoin kaupungin tilinpäätös on näyttää hyvältä, mutta tarkastuskertomusta ja tilintarkastajien lausuntoa lukiessa huomaa, että paljon on vielä parannettavaa ja kehitettävää.

Kaikesta tästä kritiikistä huolimatta sosialidemokraatit puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja vastuuvelvollisille.
        Lauri Laine, tarkastuslautakunnan vpj: Puheenvuoro valtuustossa 20.6.2016

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!