Lammasluoto

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2015 kaupunginjohtaja Jouni Mutanen ehdotti viitaten kaavoitusohjelman yhteydessä tehtyihin päätöksiin, että  kaavoitus- ja ympäristölautakunnan Lammasluodon kaavoitusasia alistetaan kaupunginhallitukselle.
Vilhelm Junnilan
, ps lautakunnan enemmistön kantaa noudattaen esitti, ettei kh käyttäisi otto-oikeutta. Häntä kannatti Kimmo Aho,sd. Otto-oikeuden käyttämistä vastaan äänestivät myös Arja Hentonen, Terhi Kärkkäinen ja Sirpa Hagsberg Junnilan ja Ahon lisäksi, joten äänin  6-5 kaupunginhallitus alisti päätöksen ja näin ollen asiaa valmistellaan uudelleen eri vaihtoehtoje pohtien.
Vilhelm Junnilan eriävä mielipide kuuluu seuraavasti:
  

Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:
Kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa, että kaavoitus - ja ympäristölautakunnan päätös menettää oikeudellisen merkityksensä ja silloin vaarannetaan MRL 54 § ja MRL 57:ttä, jos maakuntakaavan merkintää maakunnallisesti arvokkaasta rantamaisema-alueesta ei päätöksen seurauksena oteta huomioon. Lisäksi otto-oikeuden käyttäminen osoittaa huonoa harkintakykyä kaupunginhallitukselta, sillä kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa esittelijänä toimiva viranhaltija ei jättänyt eriävää mielipidettä ja sen mukaisesti katson, ettei perustetta kaupunginhallituksen käsittelylle ole.

Kimmo Aho yhtyi Junnilan eriävään mielipiteeseenTUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!