Lammasluoto

SDPLammasluotoYN32012.JPG

Olen hämmästyksekseni saanut kuulla, että julkisuudessa on ollut epäselvyyttä SDP:n kannasta Lammasluodon kaavoitukseen, vaikka  NTY:n yleisessä kokouksessa, valtuusto- ja kaupunginhallitusryhmässämme on  yhteinen kantamme ollut, että emme hyväksy  seurakunnan esitystä rakentaa Lammasluotoon yli 2000 asuinneliön kerrostalo. Olemme puolustaneet alueen nykyisiä ympäristö- ja käyttöarvoja.
Asia selviää Yhteinen Naantali 3/2012 sivuilla olleesta artikkelista, josta  kuva liitteenä.


Väinölänniemen kaavoituksen vaiheet 1970-luvulla muistaen on näillä sivuilla tuotu esille, että silloinen  tehokkaan kerrostaloasumisen mahdollistava kaava hyväksyttiin ehdolla, että rannat jätetään rauhaan ja / tai virkistyskäyttöön. Seurakunta on periaatteen tuolloin hyväksynyt ja on maat rakennusliikkeelle myymällä  saanut hyvän korvauksen. Jonkun säkki näyttää olevan pohjaton.

Naantalin keskustan laajennus ja Humaliston suunta  ovat oikeita paikkoja rakentaa kerrostaloja. Jätetään kävelyreitit ja luonnontilaiset rannat rauhaan ja toimitaan, kuten olemme tehneet, tehokkaasti muualla. Se on paras ja nopein keino edistää heikkoa väestökehitystämme. Näin olemme toimineet.
Mutta kun suurimman ryhmän kanta on ollut vastustava, nihkeä tai epätietoinen, ovat asiat edenneet etananvauhtia ja Naantalin väkiluku on ainoana Turun seudulla vähentynyt. Se on ollut tyhmää politiikkaa, joka on tullut kaupungille tarkemmin sanottuna kaupunkilaisille kalliiksi.



TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!