Kuuntele omaa ääntäsi

Sulkava20130912.jpg

  • Ur­pi­lai­nen it­se pi­tää kään­teen­te­ke­vä­nä hel­mi­kuis­ta koh­taa­mis­taan Sak­san en­ti­sen liit­to­kans­le­rin Helmut Schmidtin kans­sa. Schmidt neu­voi Ur­pi­lais­ta kuun­te­le­maan omaa ään­tään. Kaik­kia ei voi ai­na miel­lyt­tää.
  • Ur­pi­lai­nen ot­ti ison ris­kin ra­ken­ne­pa­ke­tin kans­sa, sil­lä omat­kaan ei­vät vält­tä­mät­tä seu­raa pe­räs­sä. Ai­na­kin Sdp:n edus­kun­ta­ryh­mä oi­reh­tii jo pa­has­ti.
  • Ur­pi­lai­sen ris­kin ot­ta­mis­ta hel­pot­ti se, et­tä vaih­to­eh­to­ja ei juu­ri ol­lut. Puo­lue­joh­ta­ja­na hän on hä­vin­nyt jo nel­jät vaa­lit, ja Sdp:n kan­na­tus on ala­mais­sa. Ja mie­les­sä voi ol­la pel­ko his­to­rian tuo­mios­ta: ku­ka ha­luaa tul­la muis­te­tuk­si val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä, jon­ka kau­del­la maa ajau­tui tur­mioon. Hs 15.9.2013
Hesari tutkiva journalismi oli selvittänyt syntyjä syviä ja rakenneratkaisun kummisedäksi nousi jutussa Erkki Liikanen, jonka kanssa Jutta oli hiihdellyt Saariselän Vaskoolihiidon 40km  alle neljän tunnin. Ei huonosti hiihdetty.

Tarina on pitkä ja siinä oli monta mielenkiintoista taustatietoa. Puolueväki on varmaankin ainakin ihan vähän hämillään. Kirjoituksen kertomuksen mukaisesti Jutta nousi hallituksen johdossa ohi Jyrki Kataisen. Hän oli kuten juttu kertoo joutunut ahtaalle ja vaihtoehdot olivat käyneet vähäisiksi. Jutan rohkeus lisääntyi samaan aikaan, kun Kataisellakin alkaa olla käsissään hanttikortteja ja eikä bluffikaan näytä auttavan.

Muuta niin on, että puhumien rakenneuudistuksista ja sen yhteydessä tehdyistä sankariteoista on melko vaikea myytävä esimerkiksi raumalaisille telakan sulkemisjulistuksen yhteydessä. Vaikka  kesää ei enää olekaan jäljellä, niin  hallituksella voi olla aikaa niin paljon, että muitakin ehkä parempiakin uutisia saamme kuulla. Mutta Saksa !!?

Kuten viime viikon Tampereen tapauksesta kerrottaessa tuli sanottua;nyt on myös jaksettava hoitaa yksityiskohtia. Ja silläkin lailla on, että omaa ääntä pitää kuunnella, mutta ei se tarkoita korvien ummistamista muiden ajatuksilta.

Tämä juttu jäi kirjoittamatta tuoreeltaan yhteyksien puutteiden vuoksi. Mutta näinpä saimaannorpan  tuossa illan hämärässä. Sekin suhteuttaa ja tiivistää ajattelua terveellisesti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!