Kuntarakenneselvityksestä yksimielinen esitys

Turun seudun kuntakokous päätti yksimielisesti suositella valtuustoille selvitykseen ryhtymistä. Esityksen keskeinen sisältö kuuluu seuraavasti: Kuntauudistus ja erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen

  • Turun seudun kunnat esittävät valtiovarainministeriölle, että valtakunnallisesti merkittävän suuren kaupunkiseudun selvitysalueella tehdään kuntarakennelain (29.12.2009 /1698) 15 §:n mukainen erityinen kuntajakoselvitys.
  • Selvitys tulee tehdä koko kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella alueelle voi syntyä useamman kuin yhden kunnan kokonaisratkaisu, mikäli sen katsotaan tukevan kuntauudistuksen tavoitteita. Selvityksen tulee kytkeytyä tarpeellisin osin sote-uudistuksen valmisteluprosessiin ja toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään muitakin kuntien välisiä yhteistyömalleja, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä.
  • Ensisijaisena lähtökohtana tulee olla kuntien itsehallintoperiaatteen mukaisesti se, että alueen kunnat esittävät mahdollisia kuntien yhdistymistä yhteisin päätöksin ja että kuntajaon muutokset perustuvat kuntien valtuustojen päätöksiin.
  • Selvitysalueeseen kuuluvat Turun seudun kunnat: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku sekä Paras-puitelain aluemäärityksen mukaan kaupunkiseutuun kuuluva Aura. Mikäli muut kunnat haluavat osallistua selvitykseen, voivat nämä kunnat ilmoittaa halukkuudestaan muille seudun kunnille ja valtiovarainministeriölle.
Menettelyyn on hyviä perusteluja: Ensinnäkin laki edellyttää sitä ja toiseksi selvitykset, hyvin tehdyt, ovat aina eduksi ja kolmanneksi yhteistyön hengessä on hyvä tehdä selvityksiä nyt kun Turku on valmis myös muita kuin kuntaliitoksia selvittämään.
Sote-kysymys on sen lisäksi vielä siinä asennossa perustuslakiselvityksineen, ettei tässä nyt olla hevosen selässä.

Demokraatin etusivulla oli tänään Heureka tapahtumaan liittyen otsikko "Urpilainen : Tärkeintä on prosessi." Tähän kuntarakenneselvitykseen lausahdus sopii!TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!