Kuntaliitto vaatii kunnille osaa pääomaverosta

Jos kunnat olisivat saaneet vuoden 2013 verotuksessa pääomatuloveroja saman verran kuin kuntien osuus on yhteisöveroista, se olisi tuonut kuntatalouteen 650 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto laski, mikä olisi ollut kunkin kunnan osuus viime vuoden pääomatuloveroista, jos jakoperusteena olisi ollut yhteisöveroprosentti (29,49).

Keskimääräinen kunnallisveroaste oli viime vuonna 19,38. Jos kunnille olisi tuloutettu viime vuodelta pääomaveroa yhteisöveroprosentin verran, kunnat olisivat voineet laskea keskimääräistä veroastetta 0,71 prosenttiyksiköllä. Kunnittainen vaihtelu on suurta, ja myös vuosittainen vaihtelu olisi suurempaa kuin ansiotulojen vaihtelu.

Kuntatalouden sopeutusohjelma vuosille 2014-2018 esittää, että kunnat saisivat osan pääomatuloveroista. Se on Kuntaliiton tavoite seuraavaan hallitusohjelmaan.
Kuntalehti 12.11.2014

Artikkeliin liittyi tilasto kuntien viime vuoden verotuksesta. Naantalin tilanne oli hyvä. Alla olevat tiedot kertovat Naantalin  kesimääräisellä  tulonsaajalle menneen mukavasti ja parimpiosoisilla vielä paremmin. Valtionverot nousivat 2,5 prosenttiyksikkö enemmän kuin kunnallisverot ja pääomaverojen nousu oli melkein 30 prosenttia.

Naantali

Verotulot 2013
Määrä euroja
Kasvu prosentteja 
Kunnallisvero
65.669.533
8,6
Valtionverot
24.322.810
11,1
Pääomavero
13.390.230
29,9

Naantalin tapauksessa kunnallinen pääomavero olisi kuntaliiton laskentatavalla 3.948.779 euroa, mikä olisi 6,0 % kunnallisveron määrästä ja sillä voitaisiin alentaa kunnallisveroprosenttia 1,11 prosenttiyksikköä.

Mahtaisikohan tässä jotain tapahtua, vihdoinkin?

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!