Kuntalaisten palveluista on kysymys

Sirpa Hagsberg:  Sote-uudistus, ryhmäpuheenvuoro 13.10.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksella turvataan suomalaisille keskeiset hyvinvointipalvelut. Ministeriö pyytää nyt kunnilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Uudistuksella on tarkoitus myös supistaa paljon puhuttua kestävyysvajetta.

Tältä ei siis välty mikään kunta. Karttaharjoituksista kunnat löytävät itsensä jostain viidestä ns. ERVA - alueesta. Uudistuksesta on kuitenkin vaikeaa löytää sitä isoa kuvaa. Kunnissa pohditaan kuumeisesti, mitä uudistus tarkoittaa oman kunnan näkökulmasta. Naantali on hoitanut asiansa riittävän hyvin. Tapahtuuko uudistus asiansa hyvin hoitaneiden kuntien kustannuksella?

Naantalin kaupunki on perehtynyt hyvin lausuntopyyntökyselyyn, siitä kiitos. Vastauksessa otetaan voimakkaasti kantaa lakiluonnoksen puutteellisuuteen ja tulkinnanvaraisuuteen. Taloudellisten vaikutusten arviointi puuttuu käytännössä kokonaan ja kaupungin kanta onkin, ettei järjestämislakiehdotusta tule antaa nykyiselle eduskunnalle.

Ei tule unohtaa, että julkisuudessa jatkuvasti käytävä keskustelu tulevista muutoksista huolestuttavat kuntalaisia ja pelko tärkeiden palvelujen karkaamisesta kauemmas kasvaa, vaikka järjestämislakiluonnoksessa korostetaankin sote-alueen ja palveluja tuottavien kuntien tai kuntayhtymien velvollisuutta kuunnella asukkaiden näkemyksiä palvelujen laadusta ja toimivuudesta. Onko tämä vain sananhelinää? Tuore esimerkki on nykytilanteessa asetuksen turvin lopetettavasta ilta- ja viikonloppupäivystyksestä omassa terveyskeskuksessamme, eikä kuntalaisilta paljoa kyselty. Kyselläänkö uudistuksen jälkeen?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet on vaikeasti ennustettavissa, taustalla on aina inhimillistä hätää ja kärsimystä. Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen pitää panostaa edelleen tuntuvasti enemmän. Naantali on saanut hyvät arvosanat palveluistaan, mutta omaa toimintaa tulee jatkuvasti arvioida muuttuvassa yhteiskunnassa. Myös itsearviointi ja oma kehittämistyö on tärkeää.

Hyvä esimerkki sisäisestä kehittämisprojektista on Satakunnan keskussairaalan päivystyksen projekti. Sen toteutti Lapin yliopiston tutkija Marko Kestin yritys. Kesti on kehittänyt malleja ja työkaluja, joilla selvitetään, miten henkilöstön kehittäminen tuottaa organisaatiolle hyötyä. Porissa pyrittiin eroon sähläyksestä, jonka katsottiin vaikeuttavan työntekoa ja jopa työssä viihtymistä. Kehittämisideoita kerättiin koko päivystyksen henkilöstöltä ja osa palautteesta oli rankkaakin. Toimintakulttuuri ja yhteistyö kehittyi hankkeen aikana ja se poiki monta uutta kehittämiskohdetta.

Toivomme luovuutta ja innovatiivisuutta myös omia palveluja pohdittaessa, uskallusta kehittää omaa työtä. Terveyskeskuksemme on lähtenyt jo työstämään ja kehittämään lautakunnan tahtotilan mukaisesti päiväaikaan tapahtuvaa päivystystä. Eräs selkeä palveluja parantava uudistus voisi olla myös lääkärin iltavastaanottotoiminnan kehittäminen.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!