Kuntajakoselvitys sai yhden huomautuksen.

HeinisenmuistutusNaaMa20150615.JPG

Naantali, Masku, Taivassalo ja Kustavin liitosehdotus on ollut nähtävillä. Toistaiseksi on tullut yksi huomautus. Kansalaisten osallistumisesta puhutaan usein ja paljon.
Mitä voidaan tästä prosessista päätellä. Vaihtoehtoja on ainakin neljä

1)  1-0 tuloksella kansalaismielipiteen perusteella liitosvaihtoehto hylätään (kts. kuvaa)

2)  Hoitakoot valtuutetut heille kuuluvan homman eli asukkailla on luottamus kunnalliseen edustukselliseen päätöksentekoon.

3)  EVVK ei voi vähemmän kiinnostaa

4)  Hyvä selvitys, tehdään kuten esitetään.

Uskon, että 4. vaihtoehto on epätodennäköisin ja 3. EVVK on todennäköisin ja toteutuvin on 1. vaihtoehto, joka nykyisissä olosuhteissa päätynee vaihtoehto 1. valintaan.

Asiat ovat monimutkaisia eikä monimutkaisiin vaihtoehtoihin ole yksinkertaisia vastauksia varsinkin nyt, kun vielä kuntien toimintaan vaikuttavat sote-asiat ovat lopullisia sinettejä vaille.
Naantalin ja Maskun päättäjien joukossa on ollut halua löytää  vaihtoehto Turkuun liittämisen sijaan. Arvelen, että esillä oleva Naantali ja Masku on näissä kunnissa Suur-Turkua helpommin nieltävissä .

Enkä mene tässä asioiden edelle, vaan lähden siitä, että nyt kaikki osapuolet paneutuvat aiheeseen vielä ennen syyskuun valtuustojen käsittelyä. Asiassa on nähty paljon vaivaa ja kuntajakoselvittäjät ovat tehneet hyvä työtä ja nyt on valtuutettujen heidän taustalla olevien puolueorganisaatioiden aika vastuullisesti valmistautua päätöksen tekoon. Kuntaliitoksesta luopuminen voi olla lopputulos sen perusteella, mitä ilman väreilystä ja eduskuntavaalituloksesta pystyy päättelemään. Huolimatta tästä nyt pitää päättäjien vaivata päitään sillä, mitä voitaisiin yhteistyön muodossa tehdä hyödyntäen yhteistyöilmpiirin lämpeneminen.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!