Kunnallisvero nousee Naantalissa solidaaristen vastuunkantajien toimesta

Vs. kaupunginjohtajan Riitta Luotion  esityksessään, joka tukeutuu Martti  ”Kallu” Sipposen budjetin pohjatyöhön, ehdottaa, että kunnallisvero nostetaan  18.50 prosenttiin.
Kysymyshän ei ole uusien menojen  kattamisesta, vaan vanhojen esimerkiksi tämän vuoden kasvaneen alijäämän aiheuttaman vuodon  tilkitsemisestä.

Asetelma on ollut tiedossa jo kuukausia ja siksi sosialidemokraatit jo ennen vaaleja tunnistivat ja tunnustivat tilanteen ja ilmoittivat hyväksyvänsä veron korotuksen unohtamatta menokuria.   Porvarillisella puolella oltiin varovaisen kielteisiä. Sosialidemokraateille olisi sopinut paremmin pienempi työn verotuksen korottaminen ja sen kompensoiminen kiinteistöveron, nostolla. Kiinteistöveron maksuun osallistuvat ulkopaikkakuntalaiset vapaa-ajan asuntojen omistajat ja myös pääomatulolliset kunnallisveron vapaamatkustajat.

Politiikka on mahdollisuuksien taitoa ja nyt mahdollisuudeksi näyttää jäävän ansiotulonsaajia rasittavan kunnallisveron korotus. Suhdannesyistä ei  nyt ole kaikkein ihanteellisin hetki sillekään, mutta kyllä velkojen kasvun kuriin pano  vastuullisuutta osoittaa ja  samalla se muistutus siitä, että taloudessa ollaan tiukemman paikan edessä. Ihan heti maailman tuulet  eivät lohtua tuo, sillä  tulopuolilla esimerkiksi satamana suunnalla taantuma tuntuu tonneissa. Pääasia on, että velkaantuminen yritetään saada kuriin. Ja sitä työtä on ruvettu tekemään myös virastoissa ja lautakunnissa ja hyvä niin, sillä vain siellä, missä asiat tunnetaan voidaan saada viisaasti tehostusta ja pysyvää hyötyä.  Mielellään tässä hengessä olisi edettävä ainakin seuraavan vuoden budjetin tekoon asti.

Poliittisesti tässä on kyse todellisuudessa syvällisestä solidaarisuudesta,

jota nykyiset puolueet osoittavat perussuomalaisia kohtaan. Perussuomalaiset ovat nimittäin ilmoittaneet vastustavansa  veron korotuksia. Nyt he ehkä voivat pitää lupauksensa. Aika näyttää.  

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!