Kunnallinen pääomavero on kunnollinen keino

Aamutelkkarissa olivat puoluesihteerit Timo Laaninen, Reijo Paananen ja Kokoomuksen ryhmänjohtaja Petteri Orpo
 keskustelemassa, mitä tehdään.
 
Kokoomus esitti työn tarjonnan parantamista Ruotsin ja Saksan malliin, kun taas SDP edellytti, että pitää olla kysyntää työlle, jota on tällä hetkellä liikaa tarjolla. Työttömiä työnhakijoita on tarpeeksi , mutta  työpaikkoja on liian vähän. Siis työnhakijoiden lisääminen ei ole tämän hetken ongelman ratkaisu. Kokoomuksen tapana on ja sen Petteri Orpo on täydellisesti omaksunut – puhua mitä ihmiset haluavat kuulla eikä sitä, mistä on kyse.

Taloudellisen kasvun tukeminen kilpailukykyä parantamalla on kaikkien tavoite ja tässä yhteydessä usein viitataan siihen, että Ruotsilla on oma valuutta. Asiantuntevat Sixten Korkman ja  Antti Suvanto kirjoittivat tämän päivän HS:ssä avartavan ja selkeän kirjoituksen, jossa osoittivat, että kysymys ei ole valuutan valinnasta. Kehitys on olut hyvin samanlaista EMU:n aikana molemmat maat Suomi ja Ruotsi  ovat pärjänneet alkuvuosina muita eurooppalaisia  maita paremmin ja nyt on finanssikriisin puhkeamisen jälkeen  vaikeuksia on ollut molemmilla, Suomella kuitenkin selvästi enemmän, joka johtuu Suomen rakenteesta metsästä ja Nokiasta yhtäällä ja toisaalla kirjoituksessa mainitusta  alla lainatusta syystä Suomessa enemmän:

Yk­sik­kö­työ­kus­tan­nuk­set­kin kul­ki­vat pit­kään kä­si kä­des­sä, kun­nes vuo­den 2007 liit­to­kier­rok­sen tuo­mat pal­kan­ko­ro­tuk­set ja sit­tem­min tuot­ta­vuu­den pie­ne­ne­mi­nen hei­ken­si­vät Suo­men kil­pai­lu­ky­kyä suh­tees­sa Ruot­siin. Kruu­nun vah­vis­tu­mi­sen vuok­si tä­mä­kään ero ei ole suu­ri.

Muistaakohan kukaan, mitä silloin tapahtui. Työnantajat vaativat paikallista ja liittokohtaista sopimista ja Kokoomus innokkaasti ja julkisesti sitä tuki ja vaati saman hengenvetoon vielä naispalkkakorjauksia. Silloin sotkettiin Suomen tehokas ja hyvin toiminut työmarkkinajärjestelmä ja silloin irtaannuttiin kuten kirjoittavat kertovat yksikkökustannuksissa Ruotsin tasosta. Suomen kustannuskehitys oli tuolloin työnantajien ja hallituksessa Kepun kanssa aloittaneen Kokoomuksen käsissä. Mutta kuka sitä nyt muistaisi. Kun on Sari Sairaanhoitajan äänet saatu vaihdetaan levyä ja sanotaan, että veroja ei pidä kerätä julkisen puolen naispalkkojen maksamiseen. Ja jos ei velkaantuminenkaan saisi jatkua, ei jäljelle jää muuta kuin tulonsiirroista ja kuntien avuista leikkaaminen, sillä puolustus ja järjestys ovat tabuja.

Reijo Paananen lainasi onnistuneesti eilisen HS:n seuraavaa kirjoitusta:

·           Pääsemmekö me hyvätuloiset mukaan talkoisiin?

Olemme länsisuomalainen nelihenkinen perhe. Mieheni on menestynyt lääkärinä, minä tekemällä kiinteistösijoituksia. Emme ole koskaan nauttineet suorista tulonsiirroista, mutta palveluita olemme isänmaaltamme saaneet: kalliin koulutuksen, hienon erikoissairaanhoidon, luotettavan oikeus- ja poliisilaitoksen, hyvät tiet, joilla ajaa, ja mikä ehkä tärkeintä, turvallisen yhteiskunnan.

Kirjoituksessa ei sanota, mutta toimialoista uskaltaisin päätellä, että kyseiset yleisönosaston veronmaksu halukkaat saavat tuloistaan merkittävän osan pääomatuloina. Reijo, kunpa vielä olisit sanonut sen ääneen, että pääomatulisetkin voisivat tulla talkoisiin ihan kuten jo korkeaa palkkaa ja varsinkin eläketuloa saavat. Pääomatuloisten veronmaksu ei leikkaa kulutusta samoin palkkaverot, sekin on syytä muistaa. Siis taas kerran: On aika kunnallisen pääomaveron.

Ps. Rannikkoseudussa keskustellaan keskustelusta ; Keskustelu keskustelusta on mielenkiintoinen keskustelu ja aivan erityisen mielenkiintoista on keskustelu keskustan keskustelusta. ja niin täälläkin palstalla kirjotukisia palstalla kirjoitetaan otsikolla keskustellaan keskustelusta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!