Kummallisuuksia verotuksessa

Naantalin vuoden 2011 verotuloja tarkastellessa kiintyi huomio seuraavaan erikoisuuteen Naantalin kunnallisverot olivat 
56 590 413 euroa , kasvua   3,6 prosenttia,   naantalilaisten maksamat valtionverot  21 531 835  euroa kasvua  1,5 prosenttia ja valtion Naantalista  saamat pääomatuloverot   16 394 611 kasvua  76,8 prosenttia.
Tämä viimeinen suhteellinen kasvu on suhteeton.

Koko maan ansiotulojenvero nousu oli 3.3 prosenttia ja pääomaverojen nousu 12.9 prosenttia.
Mistä Naantalissa maksetut valtavat pääomaverotulot ovat kotoisin on kiinnostava kysymys.  Mutta arvellaan , että se on oikein ja mietitään, mitä se merkitsisi Naantalille,  jos meille tulisi maksetuista pääomaveroista yhteisveron alhaisimman prosentin mukaisesti   21 prosenttia. verotulomme kasvaisivat  3,4 miljoonaa euroa, joka vastaisi noin  yhtä (1) kunnallisveroprosenttia. Talousmurheet olisivat paljon pienemmät..

Yleisenä havaintona on syttä huomata, että pääomaverotulot kasvavat paljon ansiotuloveroja nopeammin. On aihetta arvata, että siirtymistä ansiotuloista pääomatuloihin tapahtuu, sillä viime vuonna siirtymä oli vielä suurempaa pääomaverot kasvoivat kolmanneksen.. Kun tiedämme vielä, että näissä tilastoissa näkyvät vain verotettavat pääomatuloverot, niin todelliset pääomatulot ovat huomattavasti korkeammat kun veroista voisi päätellä. Oman arvioni mukaan veroista johdettava pääomatulo saadaan kertomalla verot vähintään viidellä (vastaa efektiivistä 20 % verokantaa). Joten Naantalissakin olisi pääomaverotuloja yli 120 miljoonaan euroa ja Suomessa 10 miljardia euroa.
Eikö olisi jo aika tehdä jotain.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!