KULTAINEN SÄÄNTÖ

Kultaiseksi säännöksi nimitetään useimmiten Jeesuksen vuorisaarnasta lainattua:
"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille"Buddhan sanotaan opettaneen "Älä tee muille mitään, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän"
Sisältö on maailman uskonnoissa kutakuinkin sama ja se tunnetaan maailman laajuisesti.

Turkulainen käytännön ajattelija Japi Rosenlöf  joskus tuskaili, että käytännössä kultainen sääntö näyttää tarkoittavan, että se jolla on kulta, sanelee säännöt.

Nyt tuli Rakennuslehden kolumnissa kolmas kultainen sääntö. Sixten Korkmanin kultainen sääntö tarkoittaa, että julkisia investointeja ei otettaisi huomioon budjettivajetta arvioitaessa.
Tämä ei ole olenkaan tyhmä ajatus  ja siitäkin voisi olla hyötyä työllisyyden ja suhdannepolitiikan kannalta. Hän kirjoittaakin, että infrastruktuuri-investointeja pitäisi tehdä vaikka velaksi, koska ne eivät ole syömävelkaa ja koska ne hyödyttävät tuleviakin sulkupolvia pitkävaikutteisuudesta johtuen.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!