Kossu puhuu asiaa

  • Sdp:n kansanedustajan ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa suunnitteilla oleva vastuukuntamalli on ongelmallinen perustuslain kannalta.
  • "Vastuukuntamallia on äärimmäisen vaikea sovittaa yhteen perustuslain turvaamien yhdenvertaisten perusoikeuksien sekä kuntalaisten itsehallinnon kanssa", Koskinen kirjoittaa verkkosivuillaan.
  • Koskisen mielestä sote-uudistuksessa pitäisi palata "peruskysymyksiin", eli siihen miten lääkäripalvelut saadaan toimivammiksi ja tasa-arvoisimmiksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut integroitua vahvemmin toisiinsa.
  • "Minusta on syytä palata kuntia ja alueita kuuntelevaan sote-uudistuksen valmisteluun", Koskinen kirjoittaa.
  • Vastuukuntamallin ongelmallisuuden perustuslain kannalta on nostanut aiemmin esiin myös muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska sekä Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori. Hs verkkosivut 2.4.2013.
Johannes Koskinen on asiallinen, jopa liiankin asiallinen ja siksi hänen kannanotollaan on merkitystä. Hyvä, että konsulit valvovat.

Jospa Johannes vielä selvittäisi sen, että miten hyvin sopii kunnallisen itsehallinnon kuvioon pääomaverollisten vapaamatkustaminen kunnissa. Vain pääomaveroja maksavat kuntalaiset eivät osallistu kunnan kustannusten kattamiseen, vaikka kunnallisen itsehallinnon lähtökohtana on ollut asukkailta kerättävät verotulot.
Veropohja sen kun pienenee kaikkien näiden suurtuloisten suosivien ratkaisujen seurauksena, sillä tiedämmehän, että ansiotulot ovat  kääntyneet ja tulevat  tämän jälkeen kiihtyvällä tahdilla kääntymään pääomaveroiksi.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!