Koskaan et muuttua saa

AurinkosC3A4C3A4tiC3B620170122.jpg

Naantalissa ollaan tyytyväisiä Aurinkosäätiön palvelutaloon ja sen yhteydessä toimiviin kaupungin erityisyksiköihin.
Innostuneena on seurattu neljännen vaiheen edistymistä. On toiveikkaasti odotettu, että pian tilanne paranee, niin kuin on käymässäkin, eikä 1.4.2017 oli aprillia.
Monet joutuvat kuitenkin pettymään, kun paikkoja ei ole tarpeeksi. Tarvitaan muita uusia ratkaisuja. Ja niitä on kiireesti etsittävä..


Sittemmin tähän myönteiseen hankkeeseen on tullut ryppy, jonka aiheuttaa tehostetun palvelun asumisen yksikön käyttöön oton porrastus.

Sosialidemokraatit eivät ole koskaan ymmärtäneet perusteita siirtää toisen puolikkaan siis 19 asunnon käyttöön ottoa puolella vuodella - ne ovat tuntuneet byrokratian sanelemilta. Siksi vuoden 2017 budjetin teon yhteydessä ja monessa muussa yhteydessä olemme esittäneet koko yksikön avaamista samaan aikaan.
Kun kaikki puheet menivät kuuroille korvilla ja kun kaikissa yhteyksissä saimme kuulla virkahenkilöiden paperin makuisia selostuksia, päätti sosialidemokraattinen ryhmä nostaa kissan pöydälle muiden päättäjien silmien avaamiseksi; ryhmä esitti kaupunginhallituksen vastattavaksi kuusikohtaisien kysymyksen, joka on esitelty tällä sivulla otsikolla kotiani etsin vain....
Kaupunginhallituksen vastauspatteri on luettavissa kaupungin sivuilta. Se on kunnallishallinnon byrokraattien tekemä, kaupunginjohtajan esittämä ja kaikkien muiden puolueiden kuin sosialidemokraattien sellaisenaan hyväksymä.
Sosialidemokraatit ovat aiheeseen hyvin ja monipuolisesti perehtyneet ja ehdottivat, että byrokratian osan lopuksi päättäjät linjanneet asian seuraavasti:

SDP:n lisäys ehdotus selvitykseen   23.1.2017

Saatujen selvitysten mukaan Naantalin ulkopuolella olevien kahdeksan (8) siirtäminen Naantaliin vähentäisi kaupungin muualle maksettavia kustannuksia 8*22 000= 176 000 euroa. Kun lisäksi jonossa olevista monet kuormittavat kotihoitoa muualta saadun arvion mukaan n. 50 euroa hoitopäivää kohden, niin kotihoidon säästöt olisivat 11 henkeä*180 päivää*50 €/päivä = 99 000 euroa puolessa vuodessa. Eli kaupungin säästöt yhteensä 275 000 euroa. Nämä säästöt ovat enemmän kuin selvityksessä esitetyt laskennalliset säästöt 260 000 euroa ja enemmän kuin esitetty ylimitoitettu lisämääräraha tarve 250 000 euroa.

Vaikka luvuissa voi olla epätarkkuuksia, niin ne suuntaa antavina kertovat, että selvityksessä esitetyt säästöt ovat vain talousarvion tällä kohdalla olevia, mutta laajemmin laskettuna, säästöt kompensoituvat maksuina muihin kohteisiin. Kaupungille järjestelystä ei ole säästöä yhtään van pikemminkin lisäkustannuksia.

Mutta tämä ei ole keskeisin kysymys. Tärkeintä on, että nyt kun on mahdollista, voisimme helpottaa tilannetta, joka aiheuttaa huolta ja kärsimystä jonottavien vanhuksien ja heidän omaisten keskuudessa. Eikä näinä aikoina pidä vähätellä kuuden henkilötyövuoden tarpeetonta menetystä.

Kokonaisuudessaan vaikutelmaksi jää, että kaupungin henkilökunnan määrän minimointi ja henkilökuntabudjetin kurissa pitäminen ovat olleet määrääviä tekijöitä päädyttäessä tähän ratkaisuun.

Tämän perusteella ehdotamme, että kaupunginhallitus ohjeistasi kaupunginjohtajaa ryhtymään toimenpiteisiin:

Huhtikuun jälkeen tyhjiksi jäävien 19 paikan täyttämistä aikaistetaan siten, että kaikki muualla (ei erityishoidettavat) voitaisiin siirtää viimeistään toukokuun alussa Naantaliin, ja että paikkoja tarvitsevat jonossa olevat otettaisiin vastaan asianmukaisen selvitystyön jälkeen kesäkuun alkuun mennessä.  Näitä toimenpiteitä vastaavat budjettiesitykset tehdään maaliskuun valtuustossa.

Tämä esitys kaatui kaupunginhallituksen äänestyksessä äänin 8-3 siis kaikki muut vastaan vihreät ja vasemmistoliitto mukaan lukien vain sosialidemokraatiti Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Arja Hentonen olivat puolesta


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!