Komissari Katainen on luonut nahakansa

BrysselhaluaapuolustusbondejaKataineFT20160814.JPG

Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen FT haastattelussa 14.9. kerrottiin uusista avauksista, joilla on tarkoitus kehittää ja rahoittaa EU puolustuskykyä. ” Alla Jyrki Kataisen mietteitä vapaasti käänettynä:

”Turvallisuus on aina kuulunut jäsenvaltioille, ja todellisuus on muuttunut", Jyrki Katainen sanoi. "Puolustaakseen yhteisen valuutan järjestelmää, vapaata liikkuvuutta ja kaikkea periaatteita, joilla voidaan puolustaa liberaalin demokratian arvoja, on otettava huomioon uhkien muuttunut luonne. EU: lla ja Euroopalla olisi oltava tänään enemmän kykyä vastata näihin vaikeisiin  uhkiin.”

”Ei tarkoita, että EU:sta tulisi globaalisoturi,", Jyrki Kattainen Suomen entinen pääministeri selittää.

"Haluaisin kuitenkin puolustaa kansalaistemme vapauksia terrorismia vastaan ja varmista, että meidän rajavartiostot ovat hyvässä kunnossa. Ja että jäsenvaltiot voisivat pyytää vartiaapua toisiltaan tai pyytää tiedustelulennokkeja ja lentokoneita aina kun on ongelmia rajalla. Jos meillä olisi yhteisiä valmiuksia, tekisi se rajavalvonnan tehokkaammaksi."

Ensimmäisenä askeleena Katainen näkee, että EU:n jäsenvaltioiden tulisi poistaa Euroopan investointipankin rajoituksia, jossa yleensä tuetaan infrastruktuurihankkeita, joten se pitäisi voida rahoittaa laajempaa hankkeita.

" Kyse ei olisi Tykistöstä eikä tankeista, vaan hankkeiden rahoituksen olisi oltava innovatiivisempaa joskus siviili- ja sotilaskäytöstä rajamailla," Jyrki Katainen sanoi. Muutokset EIP: n valtuuksiin tehtäisiin "lyhyen aikavälin toimituksiin mahdolliseksi jo "tänä vuonna".

Kunnianhimoisempia keskipitkän aikavälin tavoitteena on perustaa rakenne — sellainen samanlainen kuin euroalueen Vakausrahasto on —maiden yhteinen pääomapooli voisi nostaa rahaa yksityisten markkinoilta "Euroopan puolustus joukkovelkakirjoilla".

Jyrki Katainen sanoi, näitä rahoitusvoimavaroja, joita hankitaan, hallinnoidaan ja käytöstä päättäisi EU: n elin. "Sillä parannettaisiin EU: n puolustusalan kykyä", hän sanoi. "Me puhumme tiedustelukoptereista tai laivoista, sekä  cyberpuolustusteknologiasta."

Toinen mahdollisuus on tehdä yhteishankintoja kalliita varustuksia kuten helikoptereita kansallisille puolustusvoimille..

Jyrki Katainen ei hyväksy Ranskan vaatimusta siitä, että puolustusbudjetille olisi myönnettävä erityiskohtelu alijäämää laskettaessa. "Tämä ei ole kestävä tapa edetä," hän sanoi.

Tämä nykyinen Jyrki Katainen on ihan toinen mies, kuin pääministeri Jyrki Katainen ennen komisaariksi siirtymistä. Silloin hän piti EU:n rauhan ideologia aikansa eläneenä ja halusi, että keskityttäisiin vain taloudellisiin kysymyksiin. Ei pelkästään Siperia, vaan Eurooppakin näyttää opettavan.  Tästä kehityksestä iloitsemme, mutta pelkäämme mikä on seuraava käänne?

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!