Kokoomuksen kaksinaamaisuutta

OpetusministeriC3B6ntiedote20180204.JPG

Opetusministeriön tiedoitteessa ministeri hehkuttaa varhaiskasvatuksen puolesta, Naantalin opetuslautakunnassa virkamies ei ehdota eikä Kokoomus kannata masuttoman varahaiskasvatuksen kokeilua.
Turku anoo kokeiluun pääsyä, muttei lapsipulasta kärsivä NAANTALI!!!
Näin Naantalin hallinto toimii:

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TÄYDENNETTY EHDOTUS:
Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei Naantalin kaupunki lähde toteuttamaan maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille. Naantalin kaupunki ei myöskään lähde mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen yhteistyökokeiluun. Jo toteutetut pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksujen alennukset mahdollistavat kaikkien lasten osallistumisen varhaiskasvatukseen vanhempien sitä halutessa.

Viime vuosien ajan on varhaiskasvatuksessa tehty runsaasti säästö- sekä sopeuttamistoimia. Toimenpiteillä on toimintaa pystytty tehostaan. Kehittääkseen laadukasta lapsia ja perheitä palvelevaa toimintaa sekä toteuttaakseen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeen mukaista lapsiystävällistä Naantalia, tulee tulevaisuuden varhaiskasvatuksen toimintamäärärahojen kohdentamista ja riittävyyttä huolellisesti miettiä talousarviovalmistelun 2019 yhteydessä.

KÄSITTELY:
Juha Takanen esitti Lauri Pietikäisen kannattamana, että asian tärkeys huomioon ottaen ja Naantalin tarve profiloitua lastenhoidon mallikaupunkina esitän, että kaupunginhallitus käynnistää tarpeelliset toimet viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamiseksi vuoden 2018 elokuusta alkaen.

Käydyssä äänestyksessä Juha Takasen esitystä kannattivat Jarkko Kanerva, Anu Javanainen, Lauri Pietikäinen, Juha Takanen ja Hannele Vienonen. Esittelijän täydennettyä esitystä kannattivat Jussi Tähti, Anita Haapasalo, Henna Junttila, Outi Kattelus, Mari Rissanen ja Pasi Vehmanen. Esittelijän täydennetty ehdotus tuli koulutuslautakunnan päätökseksi äänin 6-5.

Menkää sivuilla alaspäin katsokaa lasten syntyvyyttä käsittelevää artikkelia ja kommentteja. Ei täällä mikään muutu eikä parane kun ei parannetaTUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!