Käänteen tekevää

Wolf100vuodenopetus20140610.JPG

Juuri nyt ollaan muistelmassa monia historiallisia tapahtumia. Valistunut ystäväni oli pannut merkille, että nyt on aivan erityisen - siis enemmän kuin menneinä vuosipäinä-  ollut  kansainvälistä ja meidän omaan historiaamme liittyvää.
Erityisesti elämme nyt uudellen 70 vuoden takaisia Suomen kohtalon hetkiä ihan Normandian aikataulun mukaisesti. Niilläkin varmaan on jotain tekemistä toistensa kanssa, sillä niin erillissotaa kuin halusimmekin käydä, niin kyseessä oli kutenkin maailman sodan yhdestä lohkosta.
Mutta lainataan vapaasti referoiden10.6. 2014 FT:ssä ollutta   Martin Wolf kolumnia 100 vuoden opetuksesta

  • Tänä vuonna on 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan alku, D-Day (Normandia) 70 vuotta ja Neuvostoliiton Imperiumin romahduksen ja (Tiananmenin) Taivaallisen aukion tehoiskun 25-vuotispäivät. Sata vuotta sitten Euroopan hauras järjestys hajosi. Seitsemänkymmentä vuotta sitten, demokratia joutui totalitarismin uhriksi Euroopassa. Kaksikymmentäviisi vuotta sitten Euroopasta tuli yhtenäinen ja vapaa, kun taas Kiina valitsi markkinatalouden ja puolueen johtaman valtion yhdistelmän. Olemme nyt eläneet neljännes vuosisataa globaalin kapitalismin aikakautta. Mutta tällainen kausi on poliittisen ja taloudellisen paineen alaisena yhä selvemmin.

Kolumni loppuu

  • Ehkä vielä tärkeämpi on korostaa poliittista asetelmaa kuten ennen vuotta 1914. Jännitteitä synnyttää taloudellinen yhdentyminen ja poliittinen kahtiajako. Edelleen integroitunut talous on akilleenkantapää. Tänään Venäjä kokee itsensä altavastaajaksi kun taas Kiina itsevarma. Ydinaseiden vähentäminen pienensi suoran sotilaallisen konfliktin mahdollisuuksia, mutta ei poistanut niitä. Niiden seuraukset olisivat nyt paljon pahemmat
  • Jos on yksi opetus viimeisten 100 vuoden ajalta halutaan nostaa; se on, että olemme tuomittuja yhteistyöhön. Mutta kun olemme edelleen heimokansoja. Yhteistyö ja yhteentörmäyksen välinen jännite on pysyvä. Menneen vuosisadan aikana ihmiskunnan kokenut molemmat ääripäät. Tulevan vuosisadan  historia tulee muotoutumaan hyvin samanlaisien valintojen perusteella.

Joku kommentaattori vastasi Wolfille, että vuosi 1979 kuuluisi noiden tärkeiden vuosien joukkoon siksi, että silloin öljykriisin toine vaihe alkoi ja ääri-islamin nousu muutti Lähi-itää. Hänen mielestään myös Kiinan vapautuminen aloitettiin tuolloin. 

Liitän tähän vielä Wolfin kokoamaan talousgrafiikka selittämään muutosta:


Tälläkin palstalla on kehityksen kaarista puhuttu mm:ssa Wahlroosia koskevan kirjoituksen yhteydessä seuraavasti:

  • Gideon Rachman kirjoitti viime vuoden elokuussa FT:ssä lainasi myös James Gallahania
  • Hyvin varakkaiden on todennäköisesti vaikeampaa välttää painetta korkeampien verojen suuntaan läntisessä maailmassa. Vuonna 1979 Margaret Thatcherille hävinnyt James Callaghan huomautti osuvasti: "On aikoja, ehkä kerran 30 vuodessa, kun politiikassa on käännekohtia." Noin 30 vuotta Thatcherin-Reaganin aikakauden alusta näyttäisi toinen käännekohta olevan meillä käsillä.
  • Voisiko Rachmanin arviossa olla selitys Nalle Wahlroosin vähäiseen huomioarvoon.  Hän ei ole luomassa mitään uutta eikä esitä mitään yllättävää. Hän puolustaa edelleen sitä, mikä on mennyt liian pitkälle. Kova talousliberalismi ei olekaan vallankumouksellista uutta. Siitä on jo liian paljon kokemusta ja siksi sille nousee vastavoima ja se Rachmanin mukaan tarkoittaa rikkaiden verotuksen kiristämistä juuri sitä mitä Wahlroos vastustaa.
Ihmettelyyn siitä, että miksi nyt niin paljon puhutaan menneistä käänteistä, voisi olla selitettävissä sillä, että olisimme nyt käännekohdassa. Itse tietenkin toivoisin, että talouden ääri-ilmiöden, kuten rikastumisen keskittymisen aika voisi olla lopuillaan ja että jotain uutta luovempaa tulisi tilalle. Jotain sellaista, johon tavalliset ihmiset voisivat tarttua ja saada uskoa tulevaisuuteen, jottei tuollaine poliittinen toiminta , jota laäheisyydessämme näemme, pääsisi valloilleen ja johtaisi Wolfin pelkäämiin vaarallisiin ristiriitoihin. Kun yhteistyöhön olemme tuomitut, niin  eikö sitä tuomiota voisi suosia.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!