Kilpailu, yhteistyö, solidaarisuus

Puolueen pää-äänenkannattaja Demokraatti tuli eilen kaikille puolueen jäsenille. Se oli EU- ja puoluekokousehdokasvaalien lehti. Ehdokasmainoksia eri puolilta maata oli lehdessää, mutta asiapuolella oli EU.
Arja Savolainen, Pam ja Naantali, pääsi muistuttamaan palkansaajan ja erityisesti pienpalkkaisen edun ajamisen tärkeydestä sekä siitä, että pakkoliitosten hyväksyminen vie uskon puolueeseen.
Dosentti Pertti Timonen pilkkasi  kolumnissaan  Itse - Hallinto - Itsehallinto
meitä kuntien päättäjiä, jotka puolustavat kuntiaan.

Pakko on useimmiten pahasta, mutta joskus sitä tarvitaan. Kannatta muistaa, että tämä maa on pakkoasutettu, pakkokäännytetty, pakkosivistetty, pakkopuolustettu ja pakkosuojeltu.

Olipa harvinaisen typerästi perusteltu!

Toista maata oli  Erkki Liikasen haastattelu, jossa hän lausuu  oman Eurooppa uskontunnustuksensa:

  • Jacques Delorsin eurooppalainen visio nojautui kolmeen pilariin: Eurooppa tarvitsee kilpailua, koska se kannustaa, yhteistyötä, koska se vahvistaa ja solidaarisuutta, koska se pitää yhteisön koossa.
    -Tuossa on minunkin ajatteluni ydin.

    Ilman kilpailua talouksilla ei ole tarvetta pyrkiä parempempaan. Meidän on parempi olla yhdessä kuin erikseen. Solidaarisuus varmistaa sen, ettei heikompi putoa ulos, Liikanen komppaa Delorsia.
Tätä ajattelutapaa soisi Suomen hallituksenkin harrastavan yhtä hyvin Euroopassa kuin vaikkapa kuntien tulevaisuudesta päättäessään.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!