Kiinteän ja näkyvän merkitys vähenee ja  luovuus muodostaa arvoja

uudentaloudenWolf20171128.JPG

Martin Wolf FT, tekee arvokasta työtä referoimalla uusia taloustieteen kirjoja. Niissä avataan uusia näkymiä ja ne antavat ajattelun aihetta.
Mietinpä tätäkin taustaa vastaan SDP:n ja erityisesti nuoreten veropoliittisia avauksia. Niihin on aihetta palata erikseen.

Mitä uutta nykytalouteen liittyy? Se ei ole itse idean rooli. Tekniikat, joita pidämme itsestäänselvyytenä - pyörä, tulen kestävät ruukut, aura tai höyrykone - olivat kerran loistavia uusia ideoita. Uutta nykypäivän taloudesta on niin, että monet parhaista ideoistamme pysyvät näkymättäminä. Ajatus on todellakin arvokas, mutta sillä ei ota fyysistä muotoa. Tämä muuttaa lähes kaiken.

Oheinen kuva kertoo näkyväisen ja näkyvän eron ja symbolisesti näkymätön osa eli aivotyö kastaa ja näyvä pienenee fyysistä koostaan huolimatta.

  Tämä on uuden kirjassa kiehtova kirjan teema: Kapitalismi ilman pääomaa: (intangble -  immateriaalinen) käsin koskemattoman talouden nousu, kirjoittajina  Jonathan Haskel ja Stian Westlake.
Heidän tärkein esimerkki on vakuuttava: Apple, maailman arvokkain yritys, ei omista käytännöllisesti katsoen mitään fyysistä omaisuutta. Se on sen aineeton omaisuus - suunnittelun ja ohjelmistojen integrointi brändiksi -, joista muodostuu yhtiön arvo.Martin Wolf käyttää grafiikkaa hyväksi (punainen näkyvää aineellista ja sininen näkymätöntä aineetonta) ja osoittaa esimerkiksi sen, että Eurooppa on kehityksessä jäljessä , pohjoismaat sen sijaan ovat kehityksessä mukana kun taas Euroopan vahva mies Saksa ja erityisesti Espanja tulee jälkijunassa

Wolf lopettaa juttunsa kuten tavallista selkeisiin ehdotuksiin:

Tämä talouden muutos edellyttää julkisen politiikan uudistamista. Tässä on viisi haastetta.

Ensinnäkin teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen puitteet ovat tärkeämpiä. Mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että näiden suojien on oltava yhä ystävällisempiä tällaisten omaisuuksien omistajille. Teollis- ja tekijänoikeuksien monopolit voivat todellakin olla välttämättömiä, mutta kuten kaikki monopolit, ne voivat olla kalliita.

Toiseksi, koska synergiat ovat niin tärkeitä, päättäjien on harkittava, miten heitä kannustetaan myös televiestinnän ja kaupunkikehityspolitiikan avulla.

Kolmanneksi rahoitusalan aineettomat hyödykkeet ovat vaikeita. Perinteisten vakuuksien ansiosta pankkien luotonanto on lähes mahdotonta. Rahoitusjärjestelmän on muututtava.

Neljänneksi vaikeus saada hyödykkeiden hyödykkeistä saatavia hyödykkeitä saattaa aiheuttaa kroonisia liian pieniä investointeja markkinatalouteen. Hallituksella on oltava tärkeä rooli riskien jakamisessa.

Lopuksi hallitusten on myös harkittava, miten ratkaista aineettomien tekijöiden aiheuttama epätasa-arvo, joista yksi (tässä kirjassa ei ole riittävästi korostettu) on hallitsevien yritysten asema.

Haskel ja Westlake ovat kartoittaneet uuden talouden haasteet. Se on maailma, jossa monet vanhojen aikojen sääntöjen toimivat huonosti. Meidän on uudistettava talouspolitiikka, huolellisesti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!