Keskustelusta

Keskustelusta.

 

Mielipiteen ilmaisun rajoittamaton vapaus on keskeisin kansalaisoikeus ja tärkeä osa demokraattista oikeusvaltiota. Julkinen keskustelu on välttämätön ja tärkeä osa julkisen päätöksenteon valmistelua. Siinä lehdistöllä on merkittävin rooli ja meillä muilla oma osamme, joka nykyisin sosiaalisen median aikana.
Rannikkoseudun paikallistiedotuksen ammattilainen,  päätoimittaja Raija Leppänen kannustaa  mielipiteiden  vaihtoon  ja toivoo ensisijassa  omalla nimellä osallistumista.  Olen samaa mieltä ja lisään perusteluna, että se on avoimuutta ja että siten esitetty näkemys otetaan paremmin huomioon päätöksentekijöiden keskuudessa.

Paikallisen lehdistön lisäksi nykyisin on oiva mahdollisuus osallistua ja käydä keskustelua henkilökohtaisella ja yleisemmällä tasolla Internetin välityksellä. Olen puheenjohtajana aktiivisesti pitänyt yllä  tiedonkulkua www.sdpnaantali.fi    nettisivujen kautta. Siellä kerrotaan näkemyksistämme ja niitä voi kommentoida ja sinne voi kirjoittaa.

Joukko naantalilaisia kirjoitta, että naantalilaisten palveluista huolehtimiseen pitäisi olla päättäjien ensisijainen tehtävä. Olen samaa mieltä. Ja tämä puoli on Naantalissa hyvässä kunnossa. Pärjäämme ulkopuolisissa vertailuissa ja sisäisissä mielipidetiedusteluissa erinomaisesti.  Tämä asiantila on ollut pitkään vallalla, kuin myös se paradoksi, että hyvistä palvelluista päättävät  huonot päättäjät.

Mutta hyvillä palveluilla on myös hintansa ja se on nyt meidän vakavimpia ongelmiamme, jota on lisännyt kaupungin väestönkasvun tyrehtyminen ja suhdannetilanne.  Väestön kasvulla saataisiin verotuloja ja samalla vajaakäyttöiset palvelut hyödynnettyä. Puolet alijäämäongelmastamme olisi pois, jos väkilukumme olisi 1.000 asukasta korkeampi. Samalla olisimme myös vaaditussa 20.000 asukkaan rajan tuntumassa.

Humalistosta on keskusteltu 20 vuotta ja keskustan kaavoituksesta pari vaalikautta. Yhteiskunta ei toimi pelkällä keskustelulla. Päätöksentekoa tarvitaan, ja siitä - paremminkin sanottuna sen puutteesta - on Naantalissa ollut kysymys. Jos itsenäisenä ja toimintakykyisenä halumme jatkaa , on meidän on tarjottava ripeästi uusia,  erityyppisiä asumismahdollisuuksia. Pientalojen lisäksi tarvitsemme kerrostaloja sellaisille paikoille, jonne ihmiset haluavat muuttaa eli lähelle Naantalin keskustaa.

Vanha sanonta kuuluu: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää varmaan paikkaansa. Mutta puoliksi tehdyllä ei tee mitään. Siksi on myös päästävä toteuttamaan hankkeita. Toteuttamine taas näyttää entistä useammin estyvät päätöksiä seuraavien valitusten johdosta. Oikeusturva on keskeinen osa hyvää hallinto menettelyä, mutta yksityiskohdista riitely hallinto-oikeuksia rasittaen ei edistä mitään. Siksi toivon, että hyväksyttäisiin demokratian pelisäännöt, eli annetaan asioiden edetä vaaleissa valittujen edustajien enemmistön päättämällä tavalla.

Mikko Rönnholm

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!