Kertooko kuvaa sanaa enemmän?

TalousvaalitTS20150202.JPG

 

Turun Sanomat on yrittänyt ansiokkaasti yhdelle sivulle saada paljon asiaa kuvien avulla. Asiantuntijat, joiden nimiä emme tiedä, ovat janoille pisteitä panneet. Pisteet eivät ole mitattavia, vaan ne ovat mielikuvapisteitä. Hahmotelma antaa näistä muuttujista varmaan oikean suuntaisen, mutta liian kärjistyneen kuvan, sillä elävässä elämässä janojen vaihteluväli  on paljon vähäisempi:
jos mittareina olisivat esimerkiksi säästöt  miljardeina alkaen vaikkapa nollasta ja päätyen 10 miljardiin.
Tai julkisen sektorin koosta puhuttaisiin käyttäen   julkinen osuutta prosentteina  BKT:tä asteikolla 1-100 prosenttiin.

Grafiikka osoittaa aikeita, ja kuten hyvin tiedämme, se on kadotukseen johtava tie.

Jospa muiden muuttujien kohdalle olisi tapahtuneita kehityksiä eroteltu eri hallitusten aikoihin, niin havaittaisiin, että julkisen velan nousun vauhti eli käyrän kulmakerroin on ollut pahimmillaan porvarihallituksien siis Ahon ja Vanhasen hallitusten aika

Kun porvarihallituksen todennäköisyys vähenee, syntyy paineita kääntää huomiota. Grafiikan valinnoista syntyy sellainen epäilys, että talouspolitiikka pitää jotenkin panna oikeisto vasemmisto akselille siten, että Kokoomus ja Keskusta olisivat toisiaan lähempänä. 

Kun esimerkiksi ajattelemme julkista sektoria, niin kysymys voisi yhtä hyvin kuulua haluatko enemmän hyvinvointipalveluja vai toivotko niiden vähentämistä. Julkinen sektori  on möhkäle,  byrokraattinen verottaja siis paha mutta koulu ja terveyspalvelut ovat tarpeellisia ja välttämättömiä ja niiden laatua tulisi parantaa. Niin sitten vielä puolustusvoimat ja poliisikin ovat julkista sektoria. Eli mistä sitä vähennetään, tai kuten kaunistellen sanotaan säästetään.
Suurimmat säästöt ovat kohdistuneet rikkaiden julkisen sektorin rahoitukseen, josta pääoman nolla kunnallisvero on räikeimpiä ilmenemismuotoja.TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!