Kaupunginjohtajakisa tiivistyy

Lausuntoja työstetään urakalla.

Naantalin kaupunginhallituksessa oli suuria asioita pöytä täynnä. Pakkolakiluonnokseen oli lakimies Turo Järvienen tehnyt hyvän pohjapaperin, joka muistutti perustuslakivaliokunnan mietintöä. Siinä oli asiaa juridisin termein. Johtopäätös, että luonnos ei kelpaa laiksi. Asia jäi pöydälle ja palataan siihen.
Sairaanhoitopiirille annettiin lausunto, jossa yhtenä keskeisenä ajatukseni oli, että paikallista palvelua voidaan jatkaa, kunhan käyttäjät sen kustantavat.

Kaavavaikeuskia
Tonesterin
kohukaava eteni valtuustoon. Asukkaat eivät tykkää heille haittaa aiheuttavasta pienteollisuudesta. Toisaalta kaava ei ole se ratkaisu, vaan ympäristölupa, jolla asia ratkaistaan. SDP:n ryhmässä on olut kaksi näkemystä: Työpaikat ovat tärkeitä ja kierrätysmuoviin perustuva tuotanto on kannatettavaa, mutta asukkaiden terveyden ja viihtyvyyden kustannuksella sitä ei saa tehdä. Kaava eteni ja valtuustossa sitten ryhmän käsittelyn jälkeen asiaan otetaan lopullinen kanta.
Meille on Rymättylän suunnalta tullut huonoja uutisia. Naantali teki kaikkensa, että Boy-sillin tuotanto olisi jatkunut. Mutta liiketoimintajärjestelyt eivät meidän miljoonien perään katso ja niinpä sitten parhaamme yrittäen saimme palkaksi käteen jäävän luun.
Tämä ajatus on takaraivossa, kun näitä yrityksiä yrittää ymmärtää.

Kaupunginjohtaja valinta lähestyy.

Maaliskuun 31 pnä valtuusto valitsee kaupunginjohtajan. testeissä oli neljä, nimittäin Tuomas Heikkinen, Jouni Mutanen, Lauri Tanner ja Seija Österberg.
Testaajat esittelivät tuloksensa kaupunginhallituksen pöytäkunnalle. Tuloksista kävi ilmi hakijoiden kognitiiviset kyvyt (Kognitiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa / Lähde Wikipedia) sekä muita soveltuvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin plussia kuin miinuksia.

Tiedot ovat salassapidon alaisia eikä niistä voi puhua tarkemmin. Kaikki valtuutetut pääsevät tutustumaan aineistoon tulevan viikon aikana, joten muodolliset edellytykset tältä osin valinnan tekemiseen ovat olemassa.

Ihan omana johtopäätöksenä sanoisin, että tulokset vastasivat haastatteluissa syntynyttä käsitystä monin osin poikkeuksen vahvistaessa sääntöä. testattujen joukosta löytyy  Naantalin kaupunginjohtajan tehtävät hoitamaan pystyviä.

Politiikka sotkee kuvioita tai kuviot sotkevat politiikkaa.
Laulun sanoin voi todeta, että ei aina käy, niin kuin toivotaan. Siksi en pidä olenkaan mahdottomana, että vielä tulee asiassa uusia käänteitä, joita en itse pidä tarpeellisina enkä toivottavina.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!