Kaupungin parhaaksiko?

AaltoJukkaPekka.jpg


Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt useita poikkeamislupahakemuksia loma-asuntojen käyttötarkoitusten muuttamista vakituisiksi asunnoksi.

Ihmetystä minussa on herättänyt mm. seuraavat asiat:

-  Myönnettyjen poikkeamislupien suuri määrä.

-  Ovatko ihmiset oikeasti muuttaneet vakituisesti asumaan myönnettyihin kohteisiin?

-  Miten muutokset ovat vaikuttaneet kiinteistöverojen kertymiseen kaupungille.

-  Palvelutarpeiden lisääntyminen tai niiden vaatimukset muutos-alueille.

-  Poikkeamispäätösten myöntäminen varsin uusille kaava-alueille.

Nuo asiat on vaatimuksestani luvattu viranhaltijoiden toimesta selvittää vuoden loppuun mennessä ja antaa selvitys konsernijaokselle. Hyvä näin!

Naantalissa myönnetään poikkeamislupia varsin suuri määrä verrattuna muihin kuntiin nähden. Hyvä esimerkki on Kuopio, jossa on yli 8000 loma-asuntoa. Siellä kaupungille tulee vuosittain hieman yli kymmenen hakemusta, joista vain muutama hyväksytään.

Loma-asuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen ei ole negatiivinen asia, mikäli ko. asuntoihin muutetaan vakituisesti asumaan. Muutoin kysymyksessä on ainoastaan kiinteistöverolla kikkailu, joka kaatuu muiden kaupunkilaisten kukkarolle. Käytännössä loma-asuntojen kiinteistöveroprosentti on noin puolet pienempi kuin vakituisessa asunnossa. Epäilemättä tulee syntymään sellainen tilanne, että erilaisia julkisia palveluita toteuttaa loma-asunnoista vakituiseen asumiseen muuttuneille alueille.

Mielestäni asema-kaavaa pitäisi noudattaa ja kunnioittaa. Varsinkin, kun osassa alueita on asema-kaava valmistunut vasta v.2014 loma-asuntojen

rakentamista varten. Kolmen vuoden kuluessa on kaava näemmä vanhentunut tai tarve muuttunut olennaisesti, kun alueet halutaan muuttaa poikkeamisluvilla vakituiseksi asunnoksi. Kun kyse on näinkin tuoreesta kaavasta, niin tulee väkisinkin mieleen onko ollut alunperinkään tarkoitus noudattaa lainvoimaista asema-kaavaa.

Jukka-Pekka Aalto

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen sd.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!