Kauppa tuo ja kauppa vie myös tuotua

OECDWTOtutkimuskaupanalkuperC3A4stC3A4.JPG

  • Valhe, emävalhe, tilasto, on mielilause monilla sellaisilla maailman selittäjille, joille itselleen aika usein on varma käsitys asioista, jopa niin varma, ettei se anna tosiasioiden sitä haitata.

OECD-WTO ovat selvitelleet maailman kauppaa. Havainnoista ehkä eniten huomiota saa se, että USA:n ja Kiinan kaupan alijäämä onkin todellisuudessa neljänneksen pienempi, kuin tullitilastoista  luetaan. Kun oikein juuriaan myöten katsotaan mistä komponenteista kauppasummat muodostuvat, havaitaan, että Kiinan tuotteissa on paljon muiden tuomaa tai tekemää.
Kun Saksankin teollisuusvienti puretaan, niin nähdään esimerkiksi sen moottoreista 40 prosenttia tulevan muualta ja että eurooppalaisten maiden viennistä yli puolet on palvelujen vientiä.  
Ihan hauskaan kuriositeettina tiedoista paljastuu , että Ranskan viennin suurin ulkomainen osa on USA:ta peräisin. Amerikkalaistumista vastaan  amerikkalaisten avulla.

En ole aiheeseen perehtynyt, mutta pidän hyvin terveellisenä muistuttaa  tästä keskinäisestä riippuvuudestamme ja siitä, että vienti voi kasvaa tavaroiden muodossa, mutta sisältää osaamista entistä enemmän. Siis ekologisesti ajatelleen kansantuotteen kasvu kaupankaan muodossa ei sittenkään ole lopun alkua.

Uskallan arvat, että jos tästä vähän edetään ja käydään kilpailukykyä analysoimaan perusteellisemmin, huomataan palkkojen alennuspuheiden olevan ensisijassa politiikkaa ja vanhaa vastakkainasettelua.

Oheisesta kuvasta näkyy, että viennistämme yli neljännes on muilta ostettua.(Mitä tummempi maa kartalla, sitä enemmän viennissä on muualta hankittua) Suomi kuuluu siihen fiksujen maiden sarjaan, että osaamme hyödyntää kauppaa moneen suuntaan. Pidetään tästä kiinni ja unohdetaan väärät illuusiot suljetusta onnesta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!