Kapitalismi ja demokratia

KapitalismijademokratiaWolf20170922.JPG


Martin Wolf pohtii suuria trendejä. Nyt kapitalismin sotkuinen liitto on pöydällä. Hän uskoo kuvan voimaan ja muistuttaa aian, että niiden todistusvoima ei ole aukoton. Mutta ei niitä voi ohittakaan. Globalisaation ja demokratian yhteys on ollut ilmeinen ainakin laskettaessa demokraattisten valtioiden suhteellisella kehityksellä. Hallintomuotojen esiintymissuhteet vaihtelevat ymmärrettävästi: Kun Neuovostoliitto hajosi poidtui diktatuuri ja tilalle tuli sekasotku.


Demokratian ja kapitalismin yhteys ei ole vain empiirinen. Demokratia ja kapitalismiin kuuluvat tasa-arvon ihanteet: jokainen voi osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja jokainen voi toimia omaksi parhaakseen markkinoilla. Nämä vapaudet olivat vallankumouksellisia, eikä siitä ole paljoakaan aikaa. Silti on olemassa syviä ristiriitoja. Demokraattinen politiikka riippuu solidaarisuudesta; kapitalistit eivät välitä kansalaisuudesta. Demokratia on paikallinen; kapitalismi on lähinnä globaalia. Demokraattinen politiikka perustuu kansalaisten tasa-arvoon; kapitalismi ei  välittä vähäkään rikkauksien jakaantumisesta . Demokratia sanoo, että kaikilla kansalaisilla on ääni; kapitalismissa rikkaan äänellä ylivoimaisesti eniten painoa. Valitsijat haluavat taloudellista turvallisuutta; kapitalismi on altis boomien vaihteluun.

Kansallisen demokratian ja maailmanlaajuisen kapitalismin väliset jännitteet voivat olla raunioittavia, kuten 1930-luvulla todettiin. Kuitenkin historia osoittaa myös, että nämä kaksi järjestelmää sopivat yhteen, vaikkakin epäluuloisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki markkinataloudet ovat demokratioita tai että kaikkien markkinatalouksien on oltava globaaleja. On väitettävä, että vakaissa demokratioissa toimii myös kohtuullisen avoimet markkinat. Mikään muu vaihtoehtoinen tapa hallita monimutkaisten yhteiskuntien asioita ei ole osoittautunut toimivaksi. Tavoitteena on nyt hallita kapitalismia niin, että se tukee demokratiaa ja että sitä johdetaan demokraattisesti niin, että maailmanlaajuinen kapitalismi toimii paremmin kaikkien hyväksi. Tänään tämä avioliitto aiheuttaa sotkua. Meidän on toimittava paljon paremmin.

Martin Wolfin lopputoteamus, että parannettavaa on, jos tästä sotkusta aiotaan selviytyä, osuu.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!