Kansalainen Kai Silvanin aloite

KansalaisaloiteSilvan20170221.JPG

Naantalin kaupunginhallituksessa oli Kai Silvanin viime kesänä tekemä kansalaisaloite  koskien Lammasluodon vaihtoehtoista käyttöä.
Aloitteen laatimisessa on nähty vaivaa lukemattomia tunteja on kulutettu asian pohdiskeluun ja ideointiin. Se on monessa suhteessa hyvään kaavoituksen kuuluvaa vaihtoehtoistutkimusta. Perusteltua olisi ollut liittää tämä selvitys yleiskaavatyön yhteyteen. Voisi jopa väittää, että hallintolain periaate - saattaa asiat oikeaan yhteyteen -  edellyttäisi aloitteen käsittelyä ennen kaavan hyväksymistä.
Tämä tuskin olisi muuttanut lopputulosta, mutta jälkikäteiselle jossittelulle olisi jäänyt vähemmän tilaa. Aloitteet ovat ideoita eikä niitä Naantalissa yleensä sellaisenaan hyväksytä. Mutta suhtautuminen Kai Silvanin esitykseen on asenteellista ehkäpä siksi, että hänen esiintuomat aiheelliset huomautukset kaavan ristiriitaisuuksista ovat olleet liika herkkähipiäisille kaavan runnaajalle.

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että aloite merkitään käsitellyksi. Idean mahdottomuutta perustellaan lukemattomilla syillä, eikä niissä osoiteta arvostusta paljon työtä ja vaivaa nähnyttä kansalaisaktiivisuutta kohtaan.
On nimittäin keskeisiä kysymyksiä meidän liberaalidemokratian säilymisen kannalta, tuntevatko kansalaiset, että heitä kuullaan ja että heidän osallistumiselleen annetaan arvoa.
Kai Silvan innostuvana ja nopeasti syttyvänä voi olla hankala kaveri byrokratialle, joka luonnollisesti pitää reviiristään kiinni ja loukkaantuu helposti. Vaikka tämä on ymmärrettävää, niin näin ei saisi olla, vaan pitäisi muistaa julkisen toiminnan palveluluonne silloinkin kun sapettaa.

Olen seurannut tätä tapausta sivusta ja siksi, että olen arvostanut Kai Silvanin harrastusta kaupunkirakenteellisiin kysymyksiin. Hän on perehtynyt aiheeseen monipuolisesti ja on oivaltanut ajan merkit. Hän ymmärtää kaupunkimaisuuden olevan niin maailmassa, muulla Suomessa, mutta ei Naantalissa vallitseva suuntaus.  Hän ei ole ymmärtänyt keskustan matalaa rakentamista eikä sitä, että keskustaa ei tehokkaasti laajenneta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!