Kanaali, kanava, vesiväylä

Kanava1Ruotsi.jpg

Luonnonmaan kanaali - oikeammin kanava, kuten Jukka Viljanen on opettanut, on esitetty ensimmäisen kerran 1990.
Sen jälkeen siihen on otettu kantaa - lähinnä kielteistä - erilaisissa kaupungin elimissä. Perusteluina on ollut, että hanke on utopistinen, liian kallis, mahdoton toteuttaa ja sitten vielä yksi ääneen lausumaton.

Yleiskaavassa siitä melkein päästiin eroon, mutta nyt se on taas noussut esille maanomistajien ideoimana ja modifioimana.
Siihen on suhtauduttu kuuleman mukaan myönteisesti.
Naantalin West Endin puuhamiesten kirjeessä asia haluttiin nostaa esille siten, että Matalahden kunnostus olisi ensimmäinen vaihe ja sitä seuraisi sitten maankäyttöä Inttilän ja Pyölin suunnalla ja siihen liitettiin myöhemmin kanava ajatus kevennettynä. He ovat toivoneen kaupungin mukaantuloa ja periaatekananottoa.

Kaupunginsuunnittelujaostolle (ksj) esitettiin, että Matalahden kunnostus on 25 prosentin osallistumistasolla ok, mutta muihin esityksiin palattaisiin 2015 yleiskaavan tarkistukseen lähdettäessä.
Ksj halusi kuitenkin ottaa periaatteessa myönteisemmän kannan ja päätyikin siihen yksimielisesti, kun kaupunginjohtaja otti Kimmo Ahon esityksen nimiinsä ja kun kanava nimi vaihdettiin vesiväyläksi.
Tämä on edistystä, reipasta edistystä.

Siispä mennään  sanojen selityksiin ihan kurillaan vähän tarkemmin.

Kun Kimmo Ahon esityksessä oli kirjoitettu: Matalahdesta alkava kanava Luonnonmaan läpi koilliseen Saksilan ja Kultarannan taajama-alueen välistä Naantalin aukolle. Lopullisessa päätöksessä kohta kuuluu: Matalahdesta alkava vesiväylä Luonnonmaan läpi koilliseen Saksilan ja Kultarannan taajama-alueen välistä Naantalin aukolle.


Wikipedia määrittää seuraavasti: Kanava on keinotekoinen, vesiliikennettä tai veden johtamista varten rakennettu vesiuoma.
Ksj:n esitys täsmentää, että kysymys on vesiväylästä, joka taas määritetään:
Vesiväylä (myös laivaväylä) tarkoittaa merikortteihin merkittyä alusten reittiä, joka on tarkoitettu laivojen ja muun vesiliikenteen opastamiseen kapeissa paikoissa, salmissa, saarien lomitse, syväväylää pitkin tai satamaan. Väylillä on nimellissyvyydet, joihin ne on luodattu.

Täsmennys siis tarkoitta, että kanavan yhteydessä ei ole kysymys vain uomasta, jossa vesi kulkee, vaan kysymys on (kts. kuvaa) vesiväylästä, jossa on laiva- tai muuta vesiliikennettä. Ksj on selkiinnyttänyt, että yhteyden on tarkoitus palvella vesiliikennettä. Nyt ymmärrätte, miksi kirjoitin: Reipasta edistymistä !

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!