Kahdeksan minuutin valtuusto

Kolme rutiinijuttua ja Sirpa Hagsbergin aloite:

VALTUUSTOALOITE

YLE uutisoi elokuussa pienten koululaisten vuorohoidosta.

Monissa kunnissa perheet joutuvat hankalaan tilanteeseen lapsen koulunkäynnin alkaessa, sillä kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota hoitopaikkaa pienille koululaisille. Erityisen ongelmallista on vuorotyöläisillä ja yksinhuoltajilla. Moni vanhempi kokee, että aivan pienimmät koululaiset eli 1.–2.- luokkalaiset ovat liian pieniä olemaan yksin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, jos muuta turvaverkkoa ei ole. Samaa sanovat varhaiskasvatusalan ammattilaiset.

Yksittäiset kunnat Suomessa ovat tarjonneet tätä palvelua perustuen tarveharkintaan. Turun tilanteesta kerrottiin syyskuun lopussa Turun Sanomissa. Pienille koululaisille ei pystytä tarjoamaan vuorohoitoa tällä hetkellä lainkaan, sillä työelämän murroksen myötä vuorohoidon tarve on lehden mukaan kasvanut Turussa räjähdysmäisesti.

Pyydämme selvittämään, onko naantalilaisilla 1. - 2-luokan koululaisten vuorotyötä tekevillä vanhemmilla tarvetta vuorohoidolle ja jos on, onko sitä valmiuksia järjestää ja mitkä ovat kustannukset.

Naantalissa 8.10.2018

Sirpa Hagsberg
ym SDP:n valtuustoryhmän jäsenet


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!