Junckerin tehtävänä saada investoinnit ylös

MunchaunInvestointejaEUlle20140629.JPG

Raha pumppaaminen ei riitä. Investointi taso on päässyt laskemaan kirjoittaa Wolfgang Münchau FT:ssä.

Hänen mielestään Euroalueen suurin tehtävä tehtävänä on kääntää investointien jyrkkä lasku nousuun. Se on yleinen, mutta erikoisesti EU: n ongelma, sillä investointi lama näyttää jatkuvan pidempään täällä kuin muualla.
Kiinteän pääoman bruttomuodostus – joista suuri osa koostuu yritysten investoinneista – on laskenut 18 prosenttia reaalisesti 2007 lopusta alkaen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se laski 22 prosenttia. Meneillään niin kutsuttu tasetaantuma, kun yksityiset ja yritykset maksavat takaisin velkojaan. Tiukka talouskuri teettää samaa julkiselle sektorille.

Julkisella sektorilla liikenne ja energia vaativat investointeja, jotka eivät kasvata kulutusmenoja. Kysymys on vain miten. ”Pieni” EU:n 135 miljardin budjetti, joka on vain yksi (1) prosenttia BKT.stä, ei mahdollista juurikaan mitään merkittävää ja eikä varsinkaan siksi, että kaikki budjettirahat on jo ennalta ohjattu kohteisiin esimerkiksi maatalouteen. Kansallinen tai yritysten vastinrahoitus tuottaa myös tuskaa.
Eikä kysymys ole niinkään Brysselistä, vaan Saksan perustuslaillisesta määräyksestä, jossa alijäämä saa olla vain 0.35 prosenttia BKT:stä. Uusi CDU /SPD koalitiohallitus ei lisännyt merkittävästi panoksia investointeihin.
Ei siis hyvältä näytä. Taas kerran on niin, että kaikki tietävät, että muutos täytyy aikaansaada, mutta rohkeutta ja keinoja puuttuu. Muutoksen liikkeellepaneva voima voisi olla komissio ja sen puheenjohtajaksi nouseva Jaen-Claude Juncker. Tästä kirjoittaa
Wolfgang Münchau :

  • Yhtä kaikki nyt täytyy löytää järjestelmä, joka voi nostaa EU-alueen yhteenlaskettua investointitasoa. Ehkä vastaus löytyy toimenpiteiden yhdistelmästä. Komissio voi vapauttaa tietyt investoinnit liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä. Se voi ehdottaa edelleen EIP: n lainojen lisäämistä. Mutta pelkään, että kumpikaan aikomus ei riittää. Puheenjohtaja Juncker on luotava yksimielisyys julkisten investointien kasvattamisen tarpeesta EU: ssa ja hän pitää löytää nerokas tapa rahoittaa ne.
  • Komissiolla voisi myös olla hyödyllinen rooli, kun  Eurooppa kulkee kohti suurta velan järjestelykonferenssia, jossa pitäisi auttaa keventämään kestämättömissä veloissa olevien euromaiden taseita.. Asiasta nousee esityslistalle kun käy selväksi, että velkataso ei pienenee tarpeeksi nopeasti.
  • Junckerin kampanja jätti minut epätietoiseksi siitä, että tuleeko hän käsittelemään näitä aiheita tarvittavalla kiireellisyydellä. Nyt siirrän arvion tekemisen tuonnemmaksi. Mutta tulevan puheenjohtajan täytyy ymmärtää, että on vähän aikaa tuhlattavaksi.

Taas kerran on vedottava Suomen hallitukseen ja sen itsenäisyyteen. Alexander Stubb lausui haastattelussa, että Saksan perässä mennään, ja että jotain Suomen mallia on vähän vilautettu.
Nyt pitäisi Suomen hallituksen olla aloitteellinen ja yrittää kääntää pohjoisten valtioiden päätä joustavuuden suuntaan. Yllä on Münchau ehdotellut keinoja, joilla voisi parannusta saada aikaan. Kysymys on siitä, että miten saadaan juuttuneet asenteet liikahtamaan. Saksa on osoittanut venymistä, kun on kovan paikan eteen tultu. Suomen pieni tönäisy oikeaan suuntaa, voi olla perhosen siiven iskua suurempi vaikutus talousilmaston muutokseen. Tästä hommasta voisi Stubb saada  niitä eurooppalaisen sankarin sulkia, joita hän halaajaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!