Järjen ääni on hiljainen mutta itsepintainen

Sotesotku20170402.JPG

Viime vuoden elokuussa Naantalin sosialidemokraatit NTY teki aloitteen Sote:sta

Sote uudistus

Ehdotettu Sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan; vaikutuksia sen paremmin asiakkaan kuin taloudenkaan kannalta ei ole pystytty selvittämään. Kun vielä on ilmeistä, että tässä yhteydessä hallinnolliset muutokset eli maakuntahallinto ja ideologiset tavoitteet eli yksityistäminen ovat hämärtäneet ihmisten tarpeista lähteneet muutosvaatimukset, niin muutoksien toteuttamien on vaaraksi koko hyvinvointijärjestelmälle. Muutokset on tarkoitus toteuttaa aivan liian kireällä aikataululla siten, että vuoden 2019 alkuun tai mihin ajankohtaan muutoksen suurin paine kohdistuukin, tulee olemaan asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta ylivoimaisen vaikea - ylivoimainen.
Tämän katastrofin torjumiseksi on toimittava järkevän uudistusaikataulun ja uudistuksen sisällön muuttamiseksi toteuttamiskelpoiseksi.

Ehdotus:

SDP ehdottaa, että sote-uudistus toteutetaan nykyisten organisaation puitteissa siten, että toimivat kunnalliset organisaatiot jatkavat ja että sairaanhoitopiirien vastuuta lisätään maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman laatimisessa, johtamisessa ja valvonnassa. Valtion mahdollisuutta ohjata kehitystä vahvistetaan ERVA alueiden hallinnon toimesta ja toisaalta siten, että nykyinen valtionosuusrahoitus kulkee tätä reittiä.
Väliportaan hallintoa yksinkertaistetaan siten, että maakunnassa on vain yksi kuntien edustajien nimeämä valtuusto, joka hoitaa nykyisiä tai tulevia maakunnallisia tehtäviä maakuntahallituksen ja viraston avulla.
Maakuntavaltuuston tehtäviin lisätään sairaanhoitopiirien hallituksen valinta siten, että maakunnallisten edustajien lisäksi hallituksessa ovat edustettuna myös ERVA alueen edustajat.

Ps. Googlasin kymmeeniä organisaatiohässäkköitä ja yhdestä alakulmasta löytyi: ihminen, kuntalainen, potilas, asiakas. Katso kuvan oikeaa alakulmaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!