Isänmaan parturi Henna Virkkunen

  • Kun­ta­liit­to tyr­mis­tyi kun­ta­mi­nis­te­ri Hen­na Virk­ku­sen (kok) ta­vas­ta dra­ma­ti­soi­da kun­tien ta­lous­ti­lan­net­ta.
    Virk­ku­nen sa­noi tiis­tai­na Ylen Uu­ti­sil­le, et­tä "muun muas­sa pal­ve­lu­tar­peen ta­kia kun­ta­ve­roa pi­täi­si nos­taa seit­se­män pro­sent­ti­yk­sik­köä seu­raa­vi­na vuo­si­na".

    Kun­ta­lii­ton mie­les­tä kun­nat sel­viä­vät lä­hi­vuo­si­na il­man dra­maat­ti­sia ve­ro­ko­ro­tuk­sia.
  • "Kun pu­hu­taan täl­lai­ses­ta ko­ro­tuk­ses­ta, kun­ta­ta­lou­den pi­täi­si ol­la jo ro­mah­duk­sen par­taal­la. Kun­tien ta­kaus­kes­kuk­sel­la on pa­ras mah­dol­li­nen eli kol­men a:n luo­ki­tus eli kun­ta­ta­lous näyt­tää ul­koa päin ole­van Eu­roo­pan vah­vim­pia. Mut­ta tääl­lä ha­lu­taan asia esit­tää näin synk­kä­nä", sa­noo Kun­ta­lii­ton apu­lais­joh­ta­ja Rei­jo Vuo­ren­to.
  • Kun­tien ra­jo­jen siir­tä­mi­set ei­vät Kun­ta­lii­ton mie­les­tä vai­ku­ta kun­ta­ta­lou­teen vuo­si­na 2013–2016.
  • "Työl­li­syy­sas­te, työn tuot­ta­vuus ja ta­lous­kas­vu rat­kai­se­vat ke­hi­tyk­sen, ei se, mis­sä kun­tien ra­jat ovat. Yli­pää­tään ko­ko kun­ta­uu­dis­tuk­sen las­kel­mat ovat enem­män tai vä­hem­män ha­tus­ta ve­det­ty­jä."

Yllä on lainattu osia Hesarissa olleesta Kuntaliiton talousviisaan Reijo Vuorennon lausunnosta. Kuntaliitto on löytämässä sittenkin oikean asenteen eli kuntien puolustamisen. Kuntaministeri Henna Virkkusen pää on mennyt vauhtisokeudessa niin pyörälle, että olisi aika siirtyä lomalle ja pikaisesti.
En oikein ymmärrä, että miten muut hallituspuolueet kestävät tätä Kokoomuksen puheenjohtajakisan ykkössuosikkia. Paikallisten kokoomuslaisten kannalta tämä on kiusallista siitä huolimatta, että täällä ollaankin taitavia kalastelemaan ääniä milloin milläkin tempulla.
 Henna Virkkunen on kerta kaikkiaan mennyt liian pitkälle. Hänen uhonsa uhka Suomelle.
Tämä hourailu loppuu vain Kokoomuksen kuntavaalitappioon.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!