Isabella Hautala:Hallituksen säästötalkoot ovat saapuneet Naantaliin.

HautalaIsabella.jpg

Kouluslautakunnan esityslistalla on ehdotus päivähoito-oikeiden rajaamisesta 20 tuntiin, niiltä lapsilta joilla vanhempi on kotona työttömyyden, hoitovapaan tai muun syyn vuoksi. Tuntimäärä ei itsessään ole lapsen kannalta ongelma. Ongelmallisen ehdotuksesta tekee, ettei sen yhteydessä ole esitetty minkäänlaisia laskelmia, mahdollisista säästöistä. Esityksestä ei edes ilmene millä tavalla säästöjen olisi tarkoitus jatkossa syntyä.

Lapsia jotka käyttävät kokopäivähoitoa vanhemman ollessa kotona, on Naantalissa yhteensä n. 70. Meillä ei ole tiedossa kuinka monella heistä saattaa taustalla olla sosiaalisia tai muita perusteita kokopäivähoidolle. Todennäköisesti ns. "Lattevanhempien" määrä on pieni. Oli niin tai näin mitään laskelmia, siitä miten heidän hoidon muuttaminen osa-aikaseksi esityksessä mainituilla keinoilla toisi säästöjä, ei ole esitetty. Vaikka perheen oikeutta päivähoitoon selvittelevät työryhmät koottaisi nykyisestä henkilöstöstä, heidän selvityksiin käyttämät työtunnit olisivat pois muusta tärkeästä työstä. Byrokratian lisääminen muutaman perheen vuoksi koituu herkästi myös muiden perheiden riesaksi. Esityksen mennessä läpi ennen kaikkea työttömät työnhakijat, epäsäännöllisissä työsuhteissa olevat, freelancerit ja yrittäjät joutuisivat kiusalliseen tilanteeseen ja jatkuvan tarkkailun kohteeksi. Edellämainittujen ryhmien osalta kerran vuodessa tehtävä selvitys tuntuu lähinnä huonolta vitsiltä, heidän työllisyystilanteissa tapahtuvien jatkuvien muutosten vuoksi.

Naantalin tulisi seurata lukuisia muita kaupunkeja, jotka ovat jättäneet rajauksen tekemättä. Sen sijaan meidän tulisi etsiä rakentavampia, tehokkaampia ja perheystävällisempiä vaihtoehtoja uudistaa omaa varhaiskasvatustarjontaa. Näin voimme tehdä vain tarkkailemalla nykyisiä rakenteita ja niihin liittyviä kehityskohteita. Päiväkerhojen ja osa-aikaisen päivähoidon välillä on tällä hetkellä suuri ero, tarjolla olevien tuntien osalta. Päiväkerhoissa voi käydä 9 tuntia/viikko ja päivähoidossa osa-aikaisenakin jopa 20 tuntia/viikko. Lisäksi päivähoidossa tarjoillaan lapselle valmis ateria. Tarjoamalla esim. 15 h maksutonta varhaiskasvatusta kaikille 3-5-vuotiaille lapsille ja maksullisia lisätunteja joustavasti tuloperusteisella taksalla, ohjaisimme perheitä käyttämään juuri heidän tarpeisiin sopivia palveluita. Säästöjä voi saada aikaiseksi myös kehittämällä toimintaa. Toivottavasti Naantalin päättäjät ovat rohkeita ja päätyvät kaavailtujen leikkausten sijaan kehittämään kaupunkimme varhaiskasvatuspalveluita.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!