Ilmasto lämpenee, mutta

IlmastopaneelinlC3B6ydC3B6s.JPG

  • ● Maapallon keskilämpötila todennäköisesti nousee tämän vuosisadan loppuun mennessä.yli 2 celsiusastetta verrattuna vuosiin 1850-1900 .
  • ● Maailmanlaajuinen merenpinnan jo kiihtyy poikkeuksellisen nopeasti, se voi nousta välillä 0,5 m ja 0.9m vuoteen 2100 mennessä, verrattuna vuoden 1986-2005.
  • ● Helleaallot voivat tulla useammin ja kestää pidempään suuressa osassa maailmaa, kun taas rankkasateet voisivat lisääntyä joillakin aloilla.
  • ● Kesäaikaan pohjoisten alueiden merijää, joka ehkä on jo vähentynyt nopeammin viimeisten 30 vuoden aikana kuin 2000 edellisvuosina, voi kadota lähes kokonaan ennen tämän vuosisadan puoliväliä
  • ● Etelämantereen merijään vähenemistä ennustetaan tosin pienellä todennäköisyydellä.
  • "Ilmaston lämpeneminen on yksiselitteinen ja vuodesta 1950 lähtien monia muutoksia ole havaittu ovat ennennäkemättömiä
  • Epävarmuustekijöitä on kuitenkin havaittu varsinkin on kysytty, miksi lämpeneminen on viimeisten 15 vuoden aikana on ollut huomattavasti hitaampaa kuin mitä se oli aikaisempina vuosikymmeniä.
  • Hidastuminen on tapahtunut , vaikka hiilidioksidimäärät ovat olleet  ovat ennätystasolla. Tästä on herännyt kysymys, onko ilmasto sittenkään niin herkkä tällaisten kasvihuonekaasujen suhteen kuin aikaisemmin on luultu.
  • IPCC korostaa, yleinen suuntaus on selvästi kohti lämpenemistä.
Yllä on kerrottu Kansainvälisen ilmastopaneelin löydöksistä ja kuva on saman raportin tuotetta.
Asia  on ajankohtainen  tai sitten ei. Mutta kun varmuutta ei ole , niin varovaisuuden kannalta ei liene mitään pahaa, jos vaikka varmuuden vuoksi pyritään vähentämään kasvihuonekaasuja. Tässä kuten niin monesti on kysymys siitä, että asiat poliittisesti värittyvät sanoisiko vihertyvät. Siitä taas seuraa, että syntyy vastakkainasettelua. Toiset vaativat mahdottomuuksia ja toiset eivät hyväksy mitään. Jos joku asia, niin tämä olisi sellainen vakavan harkinnan paikka muistaen, että joskus vihreydestä puhuttaessa tavoitellaan esimerkiksi omien tuotteiden markkinoiden parantamista.

TS:n tämän päivän artikkeliin viitaten olisi varmaankin aiheellista panostaa uuteen teknologiaan ja nyt pitäisi sopia sitovasti hankkeiden aikataulut. Sen sijaan niin Turku Energian puhumattakaan Naantalin Energiasta tulisi harkita - ei ilmaston - vaan taloudellisten riskien kannalta suhtautumista venäläisvetoiseen Fennovoimaan uudelta pidättyvältä kannalta.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!