Hyvän ajan budjetti julkistettiin

NaantalivC3A4estC3B6rakenne20171106.JPG

Sosialidemokraatit ovat todenneet, että Naantalin talousarvion tekeminen oli tällä kerralla suhteellisen helppoa nykytermeillä - siis ei haasteellista. Naantalin talous-arvio onkin tällä kerralla helposti saatavissa ylijäämäiseksi. Kun investoinnit pysyvät kohtuullisella tasolla, on myös velkaantuminen lievää.
Naantalin ongelmallinen väestörakenteen muutos on nähtävissä oheissa väestörakennekuvassa.


Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg, sd painotti budjetista tiedottamisen yhteydessä:

- Varhaiskasvatuksen kehittämisen merkitystä. Subjektiivisen päivähoidon poistaminen on aiheuttanut tarpeetonta haitta ja vaivaa. Varhaiskasvatuksen saaminen esiopetukseen ja sitä kautta maksuttomaksi jatkossa tulee ottaa tavoitteiksi, jonka avulla Naantalin vetovoimaa lisätään.
- Vanhusten kotihoito ja omaishoidon palkat sekä jaksamainen vaatii seurantaa ja tarvittaessa reagointia.
- Sote-uudistukset, jos se toteutuu esitetyssä muodossa, on suuri huolenaihe; miten käy naantalilaisten palvelujen?
- Sosialidemokraatit ovat pitäneet asunto-ohjelmaa tärkeänä ohjaus- ja seurantavälineenä. Nyt sen laadintaan ryhdytään.

Talousarvio tulee valtuuston käsittelyyn, jossa se tullaan hyväksymään suurella todennäköisyydellä esitellyssä muodossa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!