Hyvin ei käynyt, huonomminkin olisi voinut mennä

MihinmenetNeste20160513.jpg

 Naantalin kannalta välimiesoikeudessa  ei käynyt hyvin, mutta huonomminkin olisi voinut käydä.   Taloudellinen menetyksen lisäksi ikävää on, että  Nesteen ja Naantalin keskinäinen suhde ei ole entisen laista kumppanuutta. Huono skenaario on, että  tämä on vasta ensimmäinen oikeudellinen näytös.  Parempi on, että Satama yhtiölle Neste maksaa sovittavaa  korvausta - tosin joudumme tyytymään oleellisesti vanhaan sopimukseen nähden vähäisempää. Aika näyttää.
Kaupungin tiedote alla.


Naantalin kanne ja Nesteen kanne - molemmat hylättiin välimiesoikeudessa   

Neste Oyj on maksanut Naantalin kaupungille 31.12.2014 asti alus- ja tavaramaksuja Naantalin satamaan öljyjalostamolle tulevasta ja lähtevästä tavarasta ja aluksista. Neste lopetti yksipuolisesti satamamaksujen suorittamisen 1.1.2015 alkaen. Neste katsoi, että Naantalilla ei enää olisi oikeutta periä satamamaksuja, koska ns. satamalait kumottiin.

Naantali ja Neste ovat vuonna 1956 solmineet sopimuksen satamamaksuista. Naantali katsoo, että satamalakien kumoamisella ei ole merkitystä 1956 Sopimuksen voimassaoloon ja soveltamiseen, ja että Neste on edelleen velvollinen maksamaan Naantalille sopimusperusteisia satamamaksuja. Sovittujen satamamaksujen määrässä on otettu huomioon, että Neste on rakentanut ja ylläpitänyt kustannuksellaan jalostamon edustalla olevat, Naantalin satamassa sijaitsevat öljylaiturit.

Osapuolet neuvottelivat vuoden 2015 aikana erimielisyyden sovinnollisesta ratkaisemisesta. Koska yhteisymmärrykseen ei päästy, riita jouduttiin 1956 Sopimuksen ehdon mukaisesti ratkaisemaan välimiesoikeudessa.

Naantali vaati välimiesoikeudessa, että Neste velvoitetaan suorittamaan kaupungille 1.1.2015 alkaen kertyneet, välitystuomion antopäivään mennessä erääntyvät satamamaksut. Niiden määrä tammikuun 2017 loppuun mennessä on 5.642.270,11 euroa.

Myös Neste nosti välimiesoikeudessa kanteen. Nesteen mielestä Naantalin satama on väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaa perimällä Nesteeltä ylisuuria satamamaksuja. Neste on saanut 1956 Sopimuksen nojalla 50 %:n huojennuksen vuosittain vahvistettujen tariffien mukaisista alus- ja tavaramaksuista, mutta Nesteen mielestä huojennuksen olisi pitänyt olla 90 %. Neste vaati välimiesoikeudessa Naantalin velvoittamista maksamaan Nesteelle , vuodesta 1992 alkaen, vahingonkorvausta ja tuottokorkoa, yhteensä 60.519.856 euroa.

Välimiesoikeus on tänään antanut tuomion. Välimiesoikeus hylkäsi Naantalin kanteen ja Nesteen kanteen. Neste velvoitettiin maksamaan välimiesoikeuden kustannuksista 65 % ja Naantali 35 %.

Välimiesoikeus toteaa perusteluissaan, että Nesteen velvollisuus suorittaa satamamaksuja ei olisi perustunut 1956 Sopimukseen, vaan kunnallissatamalain perusteella määrättyihin alus- ja tavaramaksuihin. Koska kunnallissatamalaki kumottiin, Naantalin kaupungilla ei enää 1.1.2015 jälkeen ole välimiesoikeuden mielestä oikeutta periä sataman käyttöön liittyviä maksuja Nesteeltä. Tämän vuoksi välimiesoikeus on hylännyt Naantalin kaupungin kanteen.

Välimiesoikeus katsoo, että Naantali ei ole perinyt Nesteeltä kohtuuttomia satamamaksuja eikä hinnoittelu ole ollut Nestettä syrjivää. Välimiesoikeus toteaa, että Naantali ei ole syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Välimiesoikeus on hylännyt Nesteen kaikki vaatimukset.

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen pitää valitettavana sitä, että välimiesoikeus hylkäsi kaupungin kanteen. Neste maksoi vuoden 2014 loppuun satamamaksuja noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa. Sen jälkeen kaupungilta on jäänyt saamatta satamamaksuja noin 6 miljoonaa euroa. Tämä summa on kaupungin talouden kannalta merkittävä. Yhden kunnallisveroprosentin tuotto on noin 4 miljoonaa euroa.

Mutasen mielestä on kuitenkin huojentavaa, että Nesteen kanne suurista vahingonkorvauksista hylättiin.

Kaupunginjohtaja toteaa, että Naantalin omistama Naantalin Satama Oy on ollut satamanpitäjänä 1.1.2015 alkaen, jolloin Naantalin satamatoiminta yhtiöitettiin. Neste käyttää satamaa ja satama-alueen väyliä. Jatkossa selvitetään, millaisia maksuja Neste on velvollinen maksamaan satamankäytöstä Naantalin Satama Oy:lle.

Lisätiedot:Jouni Mutanen, kaupunginjohtaja

Jälkikirjoitus

Mutkikkaita ja kalliitakin ovat oikeudelliset riidat. Kaiken taustalla on satamatoimintojen markkinaehtoistuminen ja privatisoituminen. Valtion enemmistöomistama Neste on muuttunut pörssiyhtiöksi siis toimintatavoiltaan yksityiseksi ja samoin on Naantalin omistan Naantalin Satama Oy:n laita. Nämä osapuolet tekevät yksityisoikeudellisia sopimuksia.

Seuraavaksi esitetään kysymys, että miksei Naantali siirtänyt vanhaa sopimusta yhtiölleen, joka olisi ruvennut perimään 2,5 miljoonan maksuja Nesteeltä. Voimaan tullakseen sellainen sopimus olisi vaatinut Nesteen hyväksymistä, jota se ilmoitti vastustavansa joulukuun manifestissaan, eli kirjeessään, josta jupakka alkoi.
Tämä vaihtoehto on vielä käytettävissä, joten se lienee seuraava siirto. Tähän liittyy Nesteen satama-alueen luvaton laajentuminen kaupungin ja tai sataman vesialueelle. Miten tätä asia ajetaan, ratkaistaan kaupungin puolelta todennäköisesti nopeasti. Silloin siirrytään prosessi siihen, mitä suoritteita Naantalin satama antaa Nesteelle ja minkälaisen korvauksen Neste maksaa alueiden käytöstä. Ellei siitä päästä sopimukseen, se asia ratkaistaan ensin käräjäoikeudessa ja ehkäpä lopullisesti joskus Hovissa tai  korkeimmassa oikeudessa.

Naantalin kaupungin yksimielinen  lähtökohta on ollut yrittää saada oikeaksi katsomaansa maksimaalista korvausta. Se ei onnistunut, joten nyt yritetään toista keinoa yksityisten yhtiöiden välistä sopimusta. Realistista on odottaa hyvässäkin tapauksessa tältä linjalta kertaluokaltaa pienemppää korvausta.

Kysymys joka nouseen mieleen:

Onko Nesteellä vielä muita ajatuksia ajaa omia asioitaan muita teitä. Toivottavasti tämä riitti eikä muita väyliä ruveta käyttämään.TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!