Hyvää Yrittäjän Päivää

yrittajanpaiva311x100px.jpg

Annoin edesmenneeseen Uusi Suomi lehteen haastattelun kansanedustajana  1980-luvun alussa ollessani ja esitin, että yrittäjä ideaalisessa tapauksessa on sosialidemokratian tavoittelema vapaa kansalainen: Hän on oman itsensä herra, saa päättää asioista ja käyttää luovutaan hyväksensä ja on hyödyllinen muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Olen monien muiden lailla muistuttanut, että työväenliikkeen perustajia olivat useat ammatin harjoittajat: suutarit, räätälit yms. itsenäiset yrittäjät, joita nytkin on yhteiskunnassamme vaikka kuinka paljon, nimikkeet vaan ovat muuttuneet. Tästä aiheesta Aku Aittokallio on monesti muistuttanut meitä tällä palstalla

Vanhastaan aina tämän näkemyksen vastaväitteeksi on nostettu perimmäinen kysymys työn ja pääoman välisestä ristiriidasta: Työnantaja ja tuotantovälineen omistaja riistää työntekijää, jonka työstä syntyvä lisäarvo menee omistaja hyödyksi.
Kohtuullisessa mittakaavassa niin pitääkin olla. Pääomalle pitää olla tuotto, mutta ennen muuta pitää aloitteellisuus, kekseliäisyys ja ahkeruus palkita. Hyväksymmehän palkkahaitarinkin. Pienyrittäjähän pelaa useimmiten vieraalla pääomalla ja omaa pääomaa on niukasti, joten pärjääminen omasta päästä kiinni.

Pienyrittäjä on ahtaalla pääomia lainaavien ja monien suurempien yritysten toimesta. Pienyrittäjän työttömyysturva sekä sosiaaliset oikeudet eivät ole kehuttavat.
Joten luokka-asemaltaan moni pienyrittäjä on korkeintaan työntekijän asemassa. Tästä huolimatta poliittisesti näyttää olevan usean yrittäjän vaikea ymmärtää, että sosialidemokratian pyrkimys vapauttaa ihminen koskee kaikkia, myös heitä yrittäjiä. Liian usein pienyrittäjä kokee sosialidemokratian pyrkimykset yrittämistä rajoittavaksi joskus jopa vihamieliseksi. Aika usein yrittäjälle julkinen valta verottajineen on painolasti ja ay-liike yrittämisen jarru.

Tänään yrittäjän päivänä toivoisin, että keskusteluyhteys yrittäjien ja sosialidemokraattien välillä tulisi luontevammaksi ja voisimme hälventää tarpeettomia epäluuloja ja löytää Suomelle, Naantalille ja parempaa työllisyyttä ja sen tuomaa hyvinvointia. Ilman työn tekemistä ja yrittämistä emme tule onnistumaan.

Olemme pieneltä osaltamme luomassa julkisissa toimissamme yrittäjyydelle edellytyksiä ja pieneltä osaltaan NTY:n säätiö tarjoaa toimitiloja usealle  yrittäjälle eli käytännön elämässä olemme hyvin lähellä yrittämistä.

Hyvää Yrittäjän Päivää!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!