Hyödyllinen virhe

AusterityReformStephens20130426JPG.JPG

Philip Stephens FT:ssä muistuttaa, että on käynnissä ekonomistien sota. Hän kaivaa historian kirjoista juttuja, jossa pikkujutut sinänsä aiheuttivat sodan 1700 luvulla. Kyse oli kapteeni Jenkinsiltä merirosvojen irti leikkaamasta korvasta, mikä aiheutti vuosia kestäneen sodan Espanjan ja Ison Britannian välille.

Harvardin professorit Carmen Reinhart ja Kenneth Rogoff tekivät tutkimuksen  virheelliseen tietopohjaan perustuen ja väittivät, että 90 prosentin ylittävä velka johtaisi BKT:n kasvun automaattiseen tyrehtymiseen. Toisten tutkijoiden havaitsema virhe  saanut vastaväittäjät sotajalalle. Ja nyt keskustelussa on vahvasti tuotu esille, että syy-yhteys toimiikin toiseen suuntaan. Korkea velkaantuminen onkin seurausta alhaisesta BKT:n kasvusta.

Stephens pitää tätä ekonomistein kamppailua hyödyllisenä, koska se muistuttaa, että talous liian tärkeä asia annettavaksi ekonomistien päätettäväksi. Vieläkin tärkeämpää voi olla , että politiikot saavat syyn kääntää kelkkaansa Euro-alueen talouspolitiikassa.

Lopuksi hän summaa:

  • Ekonomistit eivät aina ole väärässä, eikä todellinen ongelma ole edes väärissä tiedoissa. Virhe tehdään silloin, kun päättäjät uskovat  sokeasti varmaan tieteelliseen näyttöön.. Parempi olisi, että päättäjä käyttäisivät tervettä järkeä ja luottaisivat omiin havaintoihin..
  • Harvardin professorien taulukon koodausvirhe on hyvä oppitunti, josta voi valtava hyöty Euroopalle.

Totisesti olisi suuri ilo, jos löytyisi uusi tie, joka johtaisi ulos tästä hirmuisesta työttömyydestä ja sosiaalisesta epätasa-arvosta. Solidaarisuuteen vetoaminen ei tuo edes sosialidemokraattien keskuudessa näinä aikoina  mitään, sen tiedämme Suomen tilanteesta. mutta se onkin toinen juttu, että taloustieteilijät ohjaavat uuteen suuntaan, voi saada parananusta aikaan varsinkin, kun IMF:n taholtakin kritiikki kovaa vyön kiristystä kohtaa voimistuu.
Ranskan ja Hollannin vaikeudet antavat ajattelemisen aihetta ja voi tässä vielä käydä niinkin, Suomen kolmen A:n kultainen keskitiekin joutuu testiin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!