Huonompikin voisi olla

SDP sai lävitse kaikki tavoitteet hallituksen sote- ja kuntarakenneneuvotteluissa

Kuntarakennelaki sd-näkökulmasta

- Ei pakkoa kuntaliitoksiin.

- Kaikkien kuntien on kuitenkin selvitettävä mahdollisuuksia kuntaliitokseen.

- Pakkoa ei laajennettu siitä, mitä kesäkuussa oli hallituksessa sovittu. Taloudellisissa vaikeuksissa oleviin kuntiin voidaan määrätä erityinen
kuntajakoselvitys ja sen perusteella valtioneuvosto voi päättää kuntajaon muuttamisesta.

- Lakipykäliin/perusteluosaan saatu kirjaukset siitä, että kunta tuottaa peruspalvelut pääosin itse.

- Ministeriön toimivallan rajaaminen niissä tilanteissa, missä kunta haluaa poiketa kriteerien mukaisesta selvitysalueesta.

- Pehmennys siihen, milloin valtioneuvosto voi hylätä kuntajakoesityksen.

- Henkilöstön aseman turvaaminen muutoksessa.

- Viittaus metropolialuetta koskevaan selvitykseen ja vaihtoehtoisiin malleihin metropolihallinnoksi.

- Merkintä siitä (HALKE:n pöytäkirjaan), että erityisesti Tampereen ja Turun seuduilla on selvitystenlisäksi mahdollisuus selvittää myös rakenteita ja yhteistoimintaa.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!