Hätä ei lue lakia tai sitten lukee

KaupunginjohtajanvalintaMontoTs20171008.JPG

Yksimielinen päätös tehdään avoimesti. Sen sijaan yleinen käytäntö henkilövaaleissa lähtee  vaalisalaisuudesta. Näin menetellään jopa yhdistyksissä. Tämä pääsääntö on ollut voimassa useimmissa kaupunginjohtajan vaalissa. Nyt Turun Sanomat päätoimittaja ehdottaa muutosta - avoimuutta:

Tärkeintä on, että valtuustossa ratkaisu tehdään avoimesti. Kaupunginjohtajan valintaan suljettu lippuäänestys sopii huonosti. Äänestäjillä on oikeus tietää jokaisen valtuutetun kanta siihen, kuka on paras henkilö johtamaan Turkua seuraavat neljä vuotta.
Erityisen merkittävää se on nyt, kun lähes 190 000 asukkaan kaupungilla näyttää olevan pitkästä aikaa mahdollisuudet kehittyä uuteen vaiheeseen.

Riita Monton johtolauseeksi oli nostettu vaalin avoimuus, joka on muodollisesti mahdollista. Kuntalaki 105 § 4. momentti kuuluu:

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Laki lähtee, että vain vaadittaessa  enemmistövaali suljetuin lipuin.
Kuntalain 41 § säätää:

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Laki mahdollistaa avoimen, mutta vallitseva käytäntö on vaalissa ollut suljettu siis salainen lippuäänestys.
Tässä on  kysymys siitä onko valtuutettu yksilö vai ryhmänsä päätöksen toteuttaja.
tavanomaisesti ryhmäpäätös linja on ollut vasemmistoryhmien käytäntö ja porvarillisella puolella on ollut vallalla yksilöllisempi linja.

Onko TS kallistunut vasemmalle? Ei tietenkään!
Hätä ei lue lakia tai sanon, että lukee tarkasti.

Valitaan  mahdollisista linjoista se, jonka arvellaan tuottavan omalta kannalta paremman tuloksen. Arvioidaan, etteivät porvarit julkisesti kehtaa äänestää sosialidemokraattia, vaikka hän vapaan harkinnan perusteella Jarkko Virtanen olisikin tehtävään parempi.

Luokkatietoista joustavuutta.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!