Heikki Lindgren: Pienen ihmisen puolesta

En ymmärrä Juha-Pekka Lehdon katkeruutta ammattiyhdistysliikettä kohtaan (TS 4.1.2014). Nyky-yhteiskunnassa työelämän meno on muuttunut niin raadolliseksi, että yksittäinen työntekijä on melko avuton joutuessaan vastakkain monesti todella kylmän työnantajatahon kanssa.

Itselläni on kokemusta siitä, että ammattiliitto on muutakin kuin yleiskorotus ja vuosittain saatava kalenteri. Tapauksessani oli kyseessä työnantajan selkeä rikkomus lakeja ja sopimuksia vastaan, jolloin sain liitolta apua ja asia sai kannaltani onnellisen lopun. Vastaavanlaisia työnantajan vastuun välttelyitä ja lainrikkomisia ratkotaan liittojen toimesta tämän tästä aina oikeussaleja myöten. Onneksi useimmat työnantajat ovat rehellisiä eivätkä riko sopimuksia. He myöskin monesti kannustavat työntekijöitä järjestäytymään. Lehto arvostelee työehtosopimuksiamme mainitsematta kuitenkaan mikä niissä on ”kuraa”. Olisi mielenkiintoista tietää millaisiksi hän kuvittelisi työehtojemme muuttuvan jos ammattiliittoja ja niiden kattojärjestöjä ei olisi. Kirjoituksessa mainittua porukalla painostamista kutsutaan joukkovoimaksi. Tämä voima toteutuu ammattiliittoon kuulumalla ja on yleensä työntekijöiden ainoa keino omien asioiden ajamisessa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Lehto arvostelee kirjoituksessaan myös jyrkin sanakääntein epäoikeudenmukaiseksi nimittämäänsä, SAK:n Lauri Lylyn kannattamaa, kiinteistöveron nostoa. Mielestäni kiinteistövero on hyvä keino saada maksumiehiksi ne pääomatuloilla elävät kiinteistöjen omistajat jotka maksavat vain pääomaveroa, josta kunnat eivät hyödy euroakaan. Täten pelkästään pääomaveroa maksavat käyttävät kunnan tuottamia, kunnallisverovaroin kustannettuja, palveluja ilmaiseksi. Kiinteistövero on myös oikeudenmukainen, koska sitä maksetaan kiinteistön arvon mukaan. Tämän veron nostolla kunnat saisivat lisää verotuloja, joilla pystyttäisiin hoitamaan mm. sairaita, joista kunta ei Lehdon mukaan välitä. Lehto tosin ei perustellut miten kunnan välinpitämättömyys sairaita kohtaan näkyy. Ehkä hän viittasi siihen miten näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina kunnat ovat joutuneet karsimaan terveyspalveluistaan ja lomauttamaan hoitohenkilökuntaa.

Kirjoituksen tekee mielenkiintoiseksi myös sen ajankohta, vuoden alku, jolloin yksityisten työttömyyskassojen jäsenmaksut tulevat maksettaviksi monille. Mietinkin kenen asialla Lehto on. Toivoisin kuitenkin, että mahdollisimman moni liittyisi ammattiliittoon, koska se joukkovoimallaan neuvottelee työehtosopimuksemme ja on työelämän ristiriitatilanteissa työntekijän ainut tuki ja turva.

Heikki Lindgren, hitsaaja


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!