Hallitusjonglöörin pallot sataa opposition laariin

Aivan aluksi pyydän kiittää ministeri Henna Virkkusta aktiivisesta asian esittelystä. Europarlametissa on tapana aloittaa kiitoksilla. Nyt siirryn varsianis-suomalaiseen tyylliin, kun arvelen ,että ”Kertaus on opintojen äiti” viisauteen ja / tai toiston tehoon on uskottu tässä projektissa liikaa.

Taustaksi kerron, että parashankkeen aktiivisina toteuttajina Kaarina ja Naantali ovat tehneet viisi vuotta sitten kuntaliitokset. Raisio puolestaan hoitaa Ruskon soten. Kaikki vie aikansa eikä mikään ole ilmaista. Valtion on voittaja ja vastaanottavien kuntien veronmaksajat taakan kantajia.

Tähän laajaan selvitystyöhön lähdimme vilpittömässä hengessä uskoen, että asettamamme edellytykset vaihtoehtojen samanaikaisesta selvittämisestä kuuluisivat kuntaselvityksen piiriin. Luulimme vilpittömästi vielä Teidän viime vuoden lopun Turun vierailun aikana näin tapahtuvan.
Toimeksianto ei kuitenkaan vaihtoehtoselvityksiä sisältänyt. Tunnemme tulleemme petetyksi.

Kuntarakenteen ajaminen sotehärvelin avulla on huonoa hallintoa ja epäjohdonmukaista. Hallitus, kuten tämän hankkeen alussa uskalsin uumoilin, on liiallisen itseluottamuksen omaavan jonglöörin kaltainen: Palloja on liikaa ilmassa ja kiinniottavat kädet ovat toinen tosiaan tönimässä niin, että pallot satavat suoraan opposition laariin.

Alusta alkaen olemme moittineet valmistelua siitä, että laskelmia ehdotettujen järjestelyjen eduista ei ole esitetty. On viitattu, että ne selvitetään tässä vaiheessa. Maassa on vain yksi Joensuun teoreettinen laskelma eikä Tampereen selvityksessäkään ole muuta kuin viitteitä siitä, että tarvetta olisi ja mahdollisuuksia löytyisi. Tiedämme kokemuksesta, että kuntapuolen pakkosäästöt kuin myös pakkoliitokset kääntyvät veronkorotuksiksi ja liitosten hyödyt tulevat, jos koskaan tulevat, vasta myöhemmin, ja niin paljon myöhemmin, että niillä ei ole vaikutusta akuuttiin kestävyysvajeeseen. Jos luokituslaitokset tämän selitystalouden ottavat todesta, johtuu se niiden asiaan perehtymättömyydestä.

Monelta suunnalta on lähestytty maakuntamallia vai kutsuisiko sitä Paras-projektin jatkamiseksi. Sillä näyttää olevan kannatusta niin sotessa kuin kuntarakenteessa.  Sillä on kannatusta nykyisen valtiollisen opposition piirissä. Suhteelliseen vallankäyttöön tottuneeseen kunnallishallintoon se istuu hyvin. Ottakaa maakuntamalli vaihtoehdoksi ja kutsukaa kehysriihessä oppositio mukaan muuhunkin kuin aisankannatukseen. Kannattaisi lopettaa uusien uusienmallien keksiminen. Vanha viisaus;vanhassa vara parempi.

Vaikka suuren itäisen naapurin rauhaan puuttuminen ei ole viisasta, niin sanon lyhyesti: Turun seudun kannalta on ollut siunauksellista, että kehyskunnat ovat menneinä vuosina olleet aktiivisia pientalojen tarjonnassa silloin, kun kysyntä oli kovinta. Se aika on takana. Nuoret ammattilaiset, nuo himoitut veronmaksajat, Maailmassa, Helsingissä ja myös Turussa etsivät tulevaisuutta kaupungin keskustasta. Turku on tämän oivaltanut ja tulosta on syntymässä. Tiivis keskusta ja koulutettu väestö ovat menestyvien kaupunkialueiden tunnusmerkki.

Kuntaliitoksista ei olisi seudun asukkaille, ei Turun kaupungille eikä kehyskunnille ja tuskinpa edes valtiolle mitään hyötyä. Kankeus vie joustavuuden ja kitka hävittää säästöt, mutta pieni kilpailu piristää.
Turulla on menestyksen avaimet kaupungin keskustassa. Ja meillä muilla on kova työ pysyä tahdissa mukana. Siksi meidän kaikkien pitäisi saada keskittyä omaan hommamme hoitamiseen näiden lausuntojen ja selvitysten sijasta.

Järjen ääni on hiljainen, mutta itsepäinen, sanoi valtiomies.

Mikko Rönholmin puheenvuoro ministeri Henna Virkkusen kuntauudistustilaisuudessa
Turun Messukeskuskessa 11.3.2014

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!