FORTUMIN SIIRTOLIIKETOIMINNAN KAUPPA

Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on 2,55 miljardia euroa. Yhtiö arvioi saattavansa yritysjärjestelyn päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä 1,8-1,9 miljardin euron myyntivoiton eli noin 2,0 euroa osaketta kohden Electricity Distribution and Sales -divisioonansa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kaupan mukana siirtyy vanhoina työntekijöinä 320 henkilöä.

Fortumin päätös luopua Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnasta ei vaikuta yhtiön noin 640 000 asiakkaan sähkönjakeluun. Heidän sähkönsiirtosopimuksensa siirtyvät liiketoiminnan mukana nykyisin ehdoin, kun yritysjärjestely saatetaan päätökseen.

Fortumin Suomen sähköverkkoyhtiöiden avainluvut ovat:

Milj. euroa

2012

Viim. 12 kk*

Liikevaihto

321

325

Vertailukelpoinen liikevoitto

101

94

Vertailukelpoinen EBITDA käyttökate

154

154

Sidottu pääoma (kauden lopussa)

726

749

Bruttoinvestoinnit

157

142

*Viimeiset 12 kuukautta 2013 kolmannen neljänneksen lopussa

Yllä olevat tiedot ovat Fortumin sivuilta.

Käyttökatetta siirtoliiketoiminta on tuottanut 47 prosenttia liikevaihdosta, sidotulle pääomalle 20 prosenttia ja nyt toteutuneelle kauppahinnalle kuusi (6 ) prosenttia.
Liikevoitto liikevaihdosta on ollut 29 prosenttia, kauppahinnalle laskettuna 3,7 prosenttia.
Yhtiön investointitarve on 150 miljoonan paikkeilla ja tulee siellä pysymään ehkäpä nousemaankin tulevina vuosina, sillä verkoston käyttövarmuus vaatii paljon kaapelointeja.

Pieni vertailu Naantalin Energiaan.

  • Naantalin Energian käyttökate liikevaihdosta lienee melko lähellä samoja lähellä 50 prosenttia olevaa tasoa sen sijaan sidottuun pääomaan verrattuna tuottoprosentti n. 13 on kolmanneksen alempana.
  • Liikevoitto liikevaihtoon verrattuna 20 prosenttia eli alle Fortumin lähes 30 prosentin tason.
  • Jos Naantalin Energian siirtohintataso olisi Turku Energian tasolla, siirtoliiketoiminta ei tuottaisi juurikaan voittoa.
  • Nykyisillä lähellä Fortumin siirtohintoja olevalla tasolla ja Fortumin siirtoliiketoiminnan ostaneiden tuottoprosentilla 3,7 laskettuna olisi Naantalin Energian siirtoliiketoiminnan hinta yli 18 miljoonaa. Hintataso on sama johon päädyttiin silloin kun kauppaa eri vaihtoehdoilla  arvioitiin.
  • Turku Energian torjuttu tarjous oli selvästi alhaisempi, mikä johtui siitä, että edellytettiin Turun siirtohintatasoa noudatettavaksi myös Naantalissa. Kysymys on siis, mihin pyritään: Maksimaaliseen myyntivoittoon siirtohintoja maksavien kaupunkilaisten kustannuksella.

Fortumin siirtoliiketoiminnan myynnin kauppahinta ylitti odotukset
ja niinpä osakekurssi nousi alussa kuusi prosenttia ja on nyt iltapäivällä vielä yli 17.50 euron. Omistajille myynti on ollut siten ensiarvioiden valossa hyvä.

Tuleeko kauppa olemaan ostajille business riippuu energiamarkkinaviranomisista ja esimerkiksi siirtovarmuudelle asetetuista säädösvaatimuksista.. Selvää on, että nykyisellä siirtohintatasolla tulos ei ole riittävä, vaikka matalaan tuottotasoon tyytyykin. Toisaalta tällä hetkellä alhaine korkotaso maailmalla tekee lainoilla vivuttamisen mahdolliseksi. Mutta ne ovat sitten muiden murheita.
Tämä järjestely on nyt sähkömarkkinoiden toiveiden mukainen; tavoitteenahan on ollut, että kilpailtu toiminta erotetaan monopoliluonteisesta jakeluverkkotoiminnasta.

Kysymys kuitenkin kuuluu:

Olisiko valtion pitänyt olla hankintakilpailussa mukaan esimerkiksi Keskustan ehdottamalla Valtion infrayhtiöllä.
Se olisi ollut perusteltua. Tosin on huomattava, että kysymys ei ole kantaverosta, joten mistään katastrofista tai itsemääräämisoikeuden menetyksen uhasta ei ole kysymys. Sen sijaan voidaan pitää järkevänä, että perusinfrassa on vakaat omistusolosuhteet eikä pahitteeksi ole sen kotimaisuudenkaan vaaliminen.

Henkilökohtaista

Olen aikoinani isäni ollessa lähes 30 vuoden ajan Lounais-Suomen Sähkön Raision piirimiehenä ollut sähkövikojen etsinässä niin Raision kuin Naantalin maalaiskunnankin alueella. Länsivoimaksi muuttuneen yhtiön hallituksessa olin silloin, kun se fuusioitiin Fortumiin. Olin myös yrittämässä sellaista ratkaisua, että Länsivoima ja Turku Energia olisivat fuusioituneet. Ikävä kyllä siinä ei onnistuttu.

Nyt verkkojen pääomistajat ovat uusilta mantereilta. Haikea vähän osuuskaupan hoitajamainen olo tässä on. Mielenkiintoista on nyt nähdä, miten säätelevä viranomainen toimii. Sillä on kaikki keinot pitää yllä kuria ja järjestystä. Tältä osin onneksi asiat ovat kunossa.

Entisen työnantajani Fortumin ajatukset Kiinasta ja Intiasta ovat jännittäviä. Jotenkin omaan kokemukseen viitaten mielessäni on vanha sääntö siitä, että riski kasvaa etäisyyden neliössä. Se voi olla mennyttä aikaa, mutta kyllä se vähän panee miettimään.

Eräs yleinen näkökulma on syytä huomata: Pääomista ei ole pulaa.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!