Eteenpäin vilkaasti

Keskustantoteutus20130415.JPG

Naantalin kaupunginhallitus valmistelee ehdotusta keskustan valmistuneen rakennemallin ja keskustan arkkitehtikilpailun jatkoksi. Esitys on, että asemakaavoitusta ryhdyttäisiin tekemään näiden asiakirjojen pohjalta. Uutta rakennemallia tai osayleiskaava ei tarvita, todettiin hallinto-oikeuden Unikeon-korttelin päätöksen perusteella. Hyvä näin, sillä onhan jo ehtinyt kulua viis vuotta rakennemallityön käynnistymisestä  eikä sekään riitä, sillä asia on sitä ennen ollut valmistelussa pari vuotta, mutta kuntaliitoskuviot sotkivat aikataulut ja etenemisen.

Nyt arvioidaan taas kuluvan vuosia ennen rakentamiseen pääsyä. Kaavoittaminen sinänsä ja asiaan kuuluvat valitukset ja toteuttaminen vievät aikansa. Liitteessä on ehdotus vaiheittain toteuttamisesta. Ensimmäinen vaihe on tärkein toteutuksen kannalta ja sitä on eniten selvitetty, joten nyt, jos asiaan suhtauduttaisiin vakavasti, olisi keskityttävä  miettimään prosessin lyhentämistä. Arvelen, että ainoaksi keinoksi jäisi asian toteuttajan pikainen valinta. Käytännössä se tarkoittaisi toteuttajien kilpailuttamista asemakaavoituksen yhteydessä.

Ennuste ehdotukselle ei ole kokemuksen perusteella hyvä: Painavin syy on merkittävät opponentit, joiden yhtä osaa edustivat arvostetut seniorikansalaiset, jotka  valittivat Unikeon kaavasta ja toinen vähäisempi, mutta vaikea mentaalinen syy on se, että Kokoomus ei ole tätä markkinataloudellista ideaa keksinyt.

Toteuttajan mukana olo olisi välttämätöntä taloudellisen realismin aikaansaamiseksi alusta alkaen. Kaupungin asemakaavoitus tuottaa hienoja suunnitelmia, mutta niiden toteuttamien voi olla hankalaa tai mahdotonta. Tässäkin on tyypillinen tapaus, jossa parhaan tavoittelu on este hyvän toteutumisella.

Demokratia ja markkinat taitavat olla ristiriidassa tässä tapauksessa, ajattelevat varmaankin monet, kuten tulemme huomaamaan. Mutta siitä ei ole kysymys sittenkään, sillä Naantalin olemassaolon kannalta  väkiluvun kasvattamien on ensisijainen yhteisesti hyväksytty tavoite, joten aikataulu on nyt yksi keskeisimmistä tekijöistä.
Tässä tapauksessa on huomattava, että avointa ja demokraattista pohjatyötä on tehty jo ainakin tarpeeksi, joten asemakaavan hyväksymisen arvioinnille on riittävät perusteet rakennemalliprosessin ja arkkitehtuurikilpailun tuloksien perusteella. Ja sitten vielä se tärkeä seikka, ettei mitään asemakaavaa voida hyväksyä ilman valtuuston enemmistön tahtoa, joten kyllä siinä on demokratialla on viimeinen sana sanottavanaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!