Epäilyttävä eliitti

EliittilC3A4hemmC3A4ksikansaaWolf20160202.JPG

Kilpajuoksu Valkoiseen tallon on käynnissä: Ted Cruz, republikaanien ehdokas, joka on kuvattu humpuukimaakariksi on jättämässä varjoonsa Donald Trump, "narsistin". Samaan aikaan Bernie Sanders, itse demokraattisen sosialistiksi itsensä julistanut haastaa establishmentin suosikin Hillary Clintonin. Joten eliitin vastainen kapinaan on täydessä vauhdissa. Ratkaiseva kysymys kuuluu, voidaanko (ja miten) läntinen eliitti tuoda lähemmäs kansalaisia.

Mitkä aiheuttavat tällä hetkellä kansan ja eliitin välisen asennekuilun.? Ensimmäinen tekijä on kulttuurinen muutos. Toinen aihe on kansakuntien etnisen koostumuksen muutokset. Kolmas on eriarvoisuuden kasvu ja taloudellinen epävarmuus, joka ahdistaa. . Ehkä tärkein syy on kasvava tunne siitä, että eliitit ovat korruptoituneita, omahyväisiä ja epäpäteviä. Kansankiihottajat käyttävät omassa pelissään juuri tätä ahdistus ja vihaa hyväkseen. Tämän he osaavat.

MARTIN WOLF osoitaa monilla tilastollisilla tosiasioilla kehityksen sunnan kulkevan kohti suurempaa eriarvoisuutta.

Hän näkee, että juuri tällä hetkellä Euroopassa tärkeintä olisi ratkaista pakolaisuuden aiheuttama ongelma tehostamalla yhteisiä toimia rajojen valvonnassa ja asioiden hoidossa.
Hän edelleen muistuttaa, että olisi vihdoinkin aika arvioida uudelleen Euroopan leikkauspolitiikka ja olisi rohkeasti tuettava kasvupolitiikkaa.

Verotusta on muutettava oikeudenmukaisemmaksi. Pääoman omistajat, dominoivat yritykset ja menestyksekkäimmät johtajat nauttivat hämmästyttävän kevyestä verotuksesta. Ei riitä, että yritysjohtajat ilmoittavat vain noudattavansa lakia. Tämä ei ole asianmukaista eettistä käyttäytymistä. Erityisesti siksi tämä on harhaanjohtavaa, koska yritysten intressit ovat voimakkaasti olleet muotoilemassa näitä lakeja.

Lisäksi osakkeenomistajan aseman ensisijaisuutta ei enää voi ristiriidattomasti perustella . Osakkeenomistajien nauttia suurta etuoikeutta rajatulla riskillä. Yhtiöiden valvontaoikeutta tulisikin laajentaa niiden suuntaan, jotka kantavat suurimman riskin. Tällaisia ryhmiä ovat tulee käytännössä hillitä puolesta jotka yhtiöistä pitkäaikaiset työntekijät, jotka kärsivät eniten yhtiön vaikeuksista. Ja lopuksi rahan valtaa politiikassa on pidettävä tiukasa kurissa.

Läntinen poliittinen  hallintojärjestelmä on entistä enemmän paineen alainen.  Suuret ihmisryhmät tuntevat, että heitä ei arvosteta  ja että he ovat riistettyjä. Tätä ei voi enää sivuuttaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!